Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Ks. Paul Breza


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Paul Breza Ksiądz Paul Breza, potomek emigrantów z Kaszub, urodził się 23 czerwca 1937 roku w Winonie (Stan Minnesota środkowo-wschodni obszar Stanów Zjednoczonych). Święcenia kapłańskie uzyskał w Diecezji w Winonie w 1963 roku. Blisko pięćdziesięcioletnią pracę duszpasterską prowadził w kilku miejscowościach m. in. w Winonie, Blooming Prairie, Rochester, Mankato, Elba, Hokah, Brownsville, Freeburg.

Obecnie ksiądz Paul Breza poza pracą duszpasterską, wiele czasu i energii poświęca również na działania pozakościelne. Zajmuje się resocjalizacją młodocianych przestępców, pomaga osobom wychodzącym z nałogu, organizuje wiele tanich i ciekawych wycieczek i wypraw edukacyjnych. W 1979 roku założył Polski Instytut Kulturalny w Winonie, który skupił działaczy polonijnych, przede wszystkim osoby, których korzenie wywodzą się z Kaszub. Na potrzeby Instytutu ksiądz Paul Breza przekazał w 1998 roku wcześniej zakupiony przez siebie budynek, w którym utworzył Muzeum Kaszubskie i jest jego kustoszem.

Od 1998 roku – pierwszego pobytu księdza Brezy w Bytowie – stał się propagatorem nie tylko kultury kaszubskiej, ale także promotorem miasta Bytowa za oceanem. Owocem kolejnych wizyt było podpisanie umowy partnerskiej między Bytowem i Winoną. Głównym celem porozumienia jest rozwijanie przyjacielskich stosunków oraz wzajemnej współpracy opartej na zasadzie równości i partnerstwa. Ponadto strony pisemnie zadeklarowały wolę dbania o wspólną wymianę informacji i możliwości w kierunku rozwoju techniki i ochrony środowiska naturalnego, edukacji, kultury, nauki i ekonomii.

"Mieszkańcy Winony w stanie Minnesota USA i Bytowa w Polsce w geście przyjaźni i dobrej woli zgadzają się współpracować dla wspólnych korzyści ich społeczności" – to fragment podpisanego dokumentu. Dla uczczenia tego wydarzenia 26 września każdego roku obchodzony jest w Bytowie, jako Dzień Winony, natomiast 8 listopada jest Dniem Bytowa w Winonie.

Działania księdza Paula Brezy spowodowały, że Bytów w kolejnych latach odwiedzały grupy mieszkańców z Winony, natomiast Bytowiacy byli goszczeni w Winonie. Ponadto w Muzeum Kaszubskim w Winonie utworzono ekspozycję poświęconą naszemu miastu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.02.2012 r., ksiądz Paul Breza za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz środowisk polonijnych, został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.Liczba odwiedzin: 4314
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij