Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Roman Felskowski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Roman Felskowski Roman Felskowski urodził się 09 lutego 1931 r. w Lubieszynie (pow. kościerski). Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum podjął studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i ukończył je w 1953 r., a w 1976 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął 15.08.1953 r. z tzw. „nakazu pracy” ze „skierowaniem” do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie – w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie. W tej szkole pracował jako nauczyciel matematyki do 31.03.1981 r., potem jako wicedyrektor do 31.08.1991 r. i później jako dyrektor do 31.08.1996 r. i w tym dniu przeszedł na emeryturę. Za szczególne osiągnięcie w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrody: Kuratora Okręgu Szkolnego w Koszalinie w 1973 r., Kuratora Oświaty i Wychowania w Słupsku w 1980 r. w 1980 r., Inspektora Oświaty i Wychowania w Bytowie w 1983 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej w 1998 r. Roman Felskowski został odznaczony: Złotą Odznaką ZNP w 1969 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1975 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1979 r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1985 r.

Oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole opiekował się młodzieżą na konkursach i olimpiadach matematycznych, a jako opiekun szkolnego koła SKO również na konkursach SKO zdobywając w nich wiele czołowych miejsc. Na przełomie lat 1950/60 pełnił też funkcję prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego.

Poza tym był inicjatorem organizatorem i opiekunem szkolnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, opiekunem i wychowawcą młodzieży na rajdach pieszych i rowerowych „Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego” i Rajdu na Pola Grunwaldu, organizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu nauczycielskich turniejów międzyszkolnych i wojewódzkich piłki siatkowej.

Obok pracy szkolnej od początku lat 60-tych był członkiem Komisji Rewizyjnej WSS „Społem”, a od marca 1965 r. członkiem Rady Nadzorczej „Społem” PSS w Bytowie. 11.04.1985 r. został wybrany przewodniczącym Rady Nadzorczej „Społem” PSS. Za swoją społeczną pracę w spółdzielczości otrzymał w 1981 r. odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

Był też aktywnym piłkarzem bytowskich klubów, na początku Bytovii grając na lewej pomocy, a później kolejarskiego klubu Czarni Bytów.

Był również działaczem Zarządu Osiedlowego nr 1, a w kadencjach 2003 – 2007 i 2007 – 2011 był przewodniczącym Zarządu Osiedlowego.

Roman Felskowski zmarł 16 kwietnia 2014 r. w Bytowie.Liczba odwiedzin: 4625
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij