Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Likwidacja barier architektonicznych

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zakończono likwidację barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Bytowie

27 maja 2017
Zakres robót obejmował naprawę schodów i posadzek, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych korzystających z boisk sportowych, aby umożliwić również korzystanie z sali gimnastycznej, wymianę czworga drzwi wejściowych do budynku z nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych na przystosowane, a także zakup schodołaza do poruszania się wózków inwalidzkich między poziomami budynku.
Zostały naprawione schody na dwóch klatkach schodowych oraz posadzki poprzez wypełnienie wydeptanych powierzchni, wyrównanie profilu stopni schodowych oraz wykonanie wykładziny antypoślizgowej. Zostały zlikwidowane progi (różnice poziomów) pomiędzy korytarzem a poszczególnymi salami lekcyjnymi poprzez rozebranie istniejących posadzek oraz wykonanie skosów ułatwiających dostęp przez osoby niepełnosprawne (swobodny wjazd wózka inwalidzkiego do klasy).

W wyniku powyższych prac zmniejszyło się natężenie hałasem, ponadto specjalna nawierzchnia antypoślizgowa wraz z likwidacją różnic poziomów, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich umożliwiono swobodny dostęp do budynku poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od strony kompleksu boisk sportowych, gdzie dostęp do poziomu sali gimnastycznej i sanitariatu dla osób niepełnosprawnych dotychczas możliwy był jedynie po schodach.
Zakupiono schodołaz dla osób niepełnosprawnych – urządzenie służące do transportu po schodach osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, co umożliwia poruszanie się pomiędzy piętrami budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

Wykonano prace polegające na dostosowaniu szerokości i funkcjonalności stolarki drzwiowej poprzez wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wejściowej do budynku szkoły na drzwi umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych z systemem automatycznego otwierania i zamykania z zachowaniem odpowiedniego pola manewru wózkiem inwalidzkim. W ramach dostosowania stolarki drzwiowej nastąpiła wymiana czworga drzwi zewnętrznych: drzwi od strony boiska trawiastego –  rozwierne dwuskrzydłowe z witrynami, drzwi do strony kompleksu „Orlik” – rozwierne dwuskrzydłowe z witrynami  oraz drzwi od frontu budynku – dwoje drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych

Inwestycja została zrealizowana w ramach umowy z Powiatem Bytowskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pt. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Bytowie” w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III.

 

Liczba odwiedzin: 141
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij