Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Rewitalizacja linii kolejowej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów –Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowej”w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Gmina Bytów pozyskała środki finansowe w ramach działania 4.2. (Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej).
Wybierz kryteria fitrowania:
29 października 2015
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej realizacji zadnia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe", dnia 31.08.2015 r. zakończono realizację umowy.


28 października 2015
W związku z zakończeniem projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów –Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowe" dnia 28 października 2015 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Bytowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

20 września 2015
Gmina Bytów zakończyła realizację projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji dla rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz o długości 24,9 km. W ramach przedsięwzięcia opracowana została następująca dokumentacja:

2 września 2015
Zgodnie z zawartą umową z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”.

29 lipca 2015
W dniu 29 lipca 2015 r. odbyła się wizja lokalna komisji kwalifikacyjnej przejazdów kolejowych na linii 212 Lipusz - Bytów.


22 kwietnia 2015
W dniu 22 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Bytowie o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie informacyjne w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900.


2 kwietnia 2015
W dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 17.00 na sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów.

11 lutego 2015
W dniu 11 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie została podpisana umowa na wykonanie opracowania Studium Wykonalności oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów”.

2 listopada 2014
Informacja na temat postępu prac dotyczących realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów – Lipusz – etap I – opracowanie dokumentacji projektowej”.

25 maja 2014
W ramach przedsięwzięcia dotyczącego opracowania dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km. 0,000 do stacji Bytów km. 24,900 Gmina Bytów po uzyskaniu opinii Gmin Lipusz i Studzienice oraz Powiatu Bytowskiego przyjęła do dalszej realizacji Wariant IV, przedstawiony w Analizie Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowej.

1 | 2 Następna strona
Liczba odwiedzin: 1318
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij