Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Dotacje na zabytki

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zmiany w uchwale dotyczącej udzielania dotacji na remont zabytku

2 lipca 2019
Na sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 26 czerwca 2019 r., rajcy podjęli uchwałę, która zmieniła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Powołana uchwała umożliwia właścicielom budynków wpisanych do ewidencji zabytków, ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, przywracających świetność zabytku. Dofinansowanie w ramach dotacji skierowane jest między innymi do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów władających taką nieruchomością.

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć właściwy wniosek, którego elementy precyzuje powołana uchwała. Wnioski te każdorazowo podlegać będą ocenie, a najwyżej punktowane otrzymają wsparcie z budżetu gminy Bytów, sięgające wartości 50% - jednak nie więcej niż 100 tys. zł (przy zabytkach położonych w śródmieściu) lub 30% - jednak nie więcej niż 60 tys. zł (przy zabytkach położonych na pozostałym terenie).

Wniosek w sprawie dotacji należy złożyć do siedziby urzędu najpóźniej do dnia 1 września.

Więcej informacji w poradniku petenta w Biuletynie Informacji Publicznej (link).
 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 269
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij