Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wydarzenia związane z wręczeniem odznaki

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Bytowie – 11 listopada 2017 r.

17 listopada 2017
W dniu 11 listopada 2017 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bytowie, która miała charakter świąteczno-patriotyczny z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz z okazji wręczenia „Odznaki Honorowej Gminy Bytów” dla zasłużonych na rzecz gminy Bytów.
Osoby, które zostały wyróżnione do odznaczenia:
  1. Leszek Gierszewski,
  2. Lech Kołaszewski,
  3. Janusz Kopydłowski,
  4. Jerzy Koska  
  5. Bogdan Lubiński
  6. Stanisław Malek,
  7. Henryk Recław,
  8. Ksiądz Krzysztof Szary,
  9. Marian Żmuda Trzebiatowski.
Sesję rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru gminy Bytów oraz hymnem Polski.

W dalszej kolejności Małgorzata Ryś – Kiełtyka wygłosiła referat na temat niepodległości pt. „Polska droga do wolności”. Na początku swojego wystąpienia przytoczyła fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego z lipca 1919 roku, cytując:
„Po upadku Polski każde pokolenie zrywało się do walki o utracony byt niepodległy, każde pokolenie słało na pole bitwy żołnierza, jako przedstawiciela siły Ojczyzny by krwią serdeczną wpisywał w księgę dziejów „Jeszcze nie zginęła”. Ulegali pod przemocą, szli jak wierni żołnierze na śmierć, zaludniali mroźny Sybir lub ginęli w tułaczce po szerokim świecie”. Dalej Naczelnik mówił: „Po klęsce 63 roku zaległa nad Polską noc czarna niewoli, noc beznadziejna. Zdawało się, że już nowe pokolenia nie odważą się stanąć do walki, że zaborcy zatryumfowali na zawsze. Imię Polski zostało wymazane z pamięci świata, a naród szedł na poniewierkę …. I stanęło przed Polską w dzień wybuchu wojny światowej wielkie zagadnienie. Brat musiał iść na brata, syn miał strzelać do ojca, gdyż wojna między zaborcami słała setki tysięcy Polaków, by walczyli przeciw sobie, nie za własne istnienie, lecz dla dobra swych panów i zaborców”. W dalszej części pokrótce omówiła polską drogę do wolności, która była długa i bardzo trudna.

Następnie burmistrz Bytowa Ryszard Sylka podziękował wszystkim wyróżnionym Odznaką Honorową Gminy Bytów „za wszystko co robią na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny” oraz złożył życzenia wielu dalszych sukcesów, zdrowia i radości z każdego dnia, a także przekazał życzenia wszystkim odznaczonym uczestniczącym w sesji:
„Życzę Państwu, aby Wasza praca,
którą włożyliście i nadal codziennie wkładacie w rozwój naszej Gminy,
owocowała jak najobficiej,
a kolejne pokolenia bytowian niech kontynuują Wasze dzieło”.

Przed uroczystym wręczeniem odznak dla ww. zostały odczytane akty nadania odznaki przez przewodniczącego Rady oraz zaprezentowano zasługi odznaczonych. Następnie zostały wręczone odznaki przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie Jana Tredera oraz burmistrza Bytowa Ryszarda Sylkę.

W imieniu odznaczonych głos zabrali Bogdan Lubiński, Janusz Kopydłowski oraz ks. Krzysztof Szary, którzy w imieniu wyróżnionych podziękowali Radzie Miejskiej w Bytowie, burmistrzowi Bytowa oraz Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów za zauważenie ich działalności na rzecz społeczeństwa bytowskiego.

Po zakończeniu uroczystej sesji wszyscy uczestnicy wysłuchali wierszy Wacława Pomorskiego (wyróżnionego Odznaką Honorową Gminy Bytów w dniu 29 marca 2017 r.) oraz wspólnie z orkiestrą dętą i chórem z Bytowskiego Centrum Kultury zaśpiewali pieśni patriotyczne.  

Uroczystość sesji uświetniły występy Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Jana Steca oraz Zespołu Wokalnego pod przewodnictwem Mirosława Zahla działających przy Bytowskim Centrum Kultury.

Liczba odwiedzin: 253
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij