Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Zasady przyznawania Odznaki Honorowej Gminy Bytów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr XIX Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w ustanowiła Odznakę Honorową Gminy Bytów, ustaliła jej wzór oraz zasady, tryb nadawania i sposób noszenia odznaki.

Odznaka Honorowa Gminy Bytów jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana:
1)    osobom fizycznym, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania,
2)    podmiotom nie będącym osobami fizycznymi niezależnie od siedziby,
które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla rozwoju gminy Bytów, a w szczególności:
-    za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego,
-    za zasługi w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, sztuki, sportu,
-    za zasługi w zakresie bezinteresownej działalności na rzecz innych mieszkańców potrzebujących pomocy,
-    za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności, przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
-    za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego,
-    za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów lub osiągnięć gminy Bytów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów mogą składać:
1)    przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie,
2)    komisja stała Rady Miejskiej w Bytowie,
3)    klub radnych Rady Miejskiej w Bytowie,
4)    burmistrz Bytowa,
5)    organy podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Bytów, mogą występować z inicjatywą o nadanie Odznaki za pośrednictwem podmiotów wymienionych powyżej.

Zgodnie z regulaminem pracy, Komisja rozpatruje wniesione wnioski o nadanie Odznaki co najmniej dwa razy w roku w terminach:
-    I termin – rozpatrzenie wniosków złożonych do 30 kwietnia,
-    II termin – rozpatrzenie wniosków złożonych do 31 sierpnia.

Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 lutego 2019 r. powołała Komisję Odznaki Honorowej Gminy Bytów w następującym składzie:

1) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Bytowie:
a) Jan Treder,
b) Alicja Kiedrowska,
c) Katarzyna Januszewska-Lisińska.

2) Przedstawiciele Burmistrza Bytowa:
a) Joanna Piekarska,
b) Jacek Czapiewski,
c) Roman Zaborowski.

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, gospodarczych lub kulturalnych gminy Bytów:
a) Katarzyna Wirkus,
b) Piotr Badura,
c) Eugeniusz Brzozecki.

Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w poniższych dokumentach:
1. uchwała Nr XIX Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bytów, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i sposobu noszenia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2770),
2. uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów,
3. uchwała Nr 1/2019 Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów.
4. uchwały Komisji o wyborze zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
5. wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów dla osoby fizycznej.
6. wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów dla innych podmiotów niż osoba fizyczna.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 532
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij