Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Burmistrz Bytowa informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Bytów o możliwości oddawania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Lokalizacja:
1) PSZOK funkcjonuje w Bytowie, przy ul. Wybickiego 4a (baza firmy ELWOZ ECO Sp. z o.o.)
tel. 795 103 214 lub 59 822 20 71
Dni i godziny funkcjonowania PSZOK:
•    wtorek oraz czwartek 10:00 – 17:00
•    sobota 8:00 – 15:00

2) PSZOK w ZZO SIERZNO sp. z o.o.
tel. 59 333 000 3
•    sobota 8:00 - 15:00

Rodzaje odpadów oddawanych do PSZOK:
1)    właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać w każdej ilości:
•    przeterminowane leki;
•    chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, środki ochrony roślin nie będące odpadami niebezpiecznymi);
•    zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe;
•    zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•    zużyte opony od aut osobowych, rowerów, motocykli;
•    odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;
•    papier i tektura;
•    szkło;
•    tworzywa sztuczne;
•    metale;
•    opakowania wielomateriałowe;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych.

2)    właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą oddawać:
a)    w każdej ilości:
•    papier i tektura;
•    tworzywa sztuczne;
•    szkło;
•    metale;
•    opakowania wielomateriałowe;
•    odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;

b)    w ograniczonej ilości – odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg/nieruchomość/rok.

Szczegóły określa regulamin PSZOK.
Liczba odwiedzin: 518
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij