Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Pudełko życia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Pudełko zycia - naklejka Program pn. „Pudełko życia w gminie Bytów” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.

Pudełko życia to plastikowe pudełko, opatrzone specjalną naklejką, zawierające ważne informacje w jednym miejscu, które znacznie ułatwią udzielanie pomocy różnym służbom, szczególnie w przypadku potrzeby szybkiej informacji o stanie zdrowia.

W pudełku znajduje się:

 1. Karta informacyjna, zawierająca m.in.:
  • dane osobowe,
  • dane na temat chorób, stanu zdrowia,
  • grupę krwi,
  • przyjmowane lekarstwa,
  • uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza,
  • numery telefonów i adresy do najbliższych, członków rodziny, opiekuna,
  • informacje organizacyjne, np. co zrobić z kluczami do mieszkania w przypadku przewiezienia do szpitala,
 2. wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia,
 3. inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.
Informację o znajdującym się w mieszkaniu Pudełku życia służby niosące pomoc uzyskują już przy drzwiach wejściowych. Od ich wewnętrznej strony (od strony mieszkania) umieszczona zostaje naklejka Pudełko życia. Naklejka w tym miejscu jest oznaczeniem dla ratowników, że szczegółowe informacje dostępne są w miejscu oznaczonym drugą naklejką. Druga naklejka to wskazanie dokładnej lokalizacji pudełka z informacjami.

Pudełko życia umieszcza się w łatwym do zlokalizowania i dostępnym miejscu w mieszkaniu, np. w lodówce, a drzwi od lodówki oznacza się naklejką „Pudełko życia”. Lodówka wydaje się być najlepszym miejscem. To sprzęt, który znajduje się w prawie każdym domu, prawie zawsze w kuchni lub w przyległym pomieszczeniu i łatwo go zlokalizować. Dzięki temu, w razie interwencji ratownik medyczny lub lekarz, albo inna osoba szybko ustali potrzebne informacje.

Pudełko życia to, poza samym pudełkiem, akcja mająca na celu ułatwienie w niesieniu pomocy w stanach zagrożenia, głównie w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, czy pracownicy MOPS muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem, będącym np. po udarze i mającym kłopoty z mówieniem może znacznie opóźnić akcję. Są ludzie starsi, mający problemy ze zdrowiem, niepełnosprawni oraz samotni. Nie zawsze wiemy, jaki jest ich stan zdrowia. Często w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia nawet domownicy nie zawsze potrafią udzielić pełnej informacji o stanie zdrowia. Pudełko życia to prosty pomysł na to, żeby umieścić w nim najważniejsze informacje dla ratowników medycznych, straży pożarnej, pracowników socjalnych.

Oznakowane pudełko plastikowe, naklejki na miejsce lokalizacji pudełka życia, karta informacyjna wydawane są nieodpłatnie, zamieszkującym w gminie Bytów osobom zainteresowanym:

 • powyżej 60 roku życia,
 • mającym problemy ze zdrowiem,
 • niepełnosprawnym,
 • samotnym,
z tym, że oznakowane pudełko plastikowe i naklejki na miejsce lokalizacji pudełka życia wydawane są dla jednej osoby, w przypadku gdy zainteresowanych jest więcej osób spośród wspólnie zamieszkujących.

Osoby powyżej 60 roku życia i osoby samotne, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna.

Osoby poniżej 60 roku życia, mające problem ze zdrowiem, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego problemy ze zdrowiem.

Osoby niepełnosprawne poniżej 60 roku życia, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Ww. zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania i nr telefonu.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15,
w pok. Nr 109 oraz pod nr. tel. 59 821 55 69 lub 59 822 20 11.
Pudełko życia wydawane jest w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

W przypadku utraty lub zniszczenia pudełka życia wydane może być ponownie po dokonaniu opłaty pokrywającej koszt produkcji lub zakupu.

Osoby nieuprawnione do otrzymania pudełka życia mogą je otrzymać po dokonaniu opłaty pokrywającej ich koszt produkcji lub zakupu.

Program finansowany i realizowany jest przez Gminę Bytów.
Liczba odwiedzin: 784
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij