Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Informacje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

NGO.PL


NGO logo
Portal www.ngo.pl to największy portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, prawa, księgowości czy zdobywania funduszy, a także informuje o działaniach prowadzonych przez organizacje. Dostarcza wiedzy na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest również źródłem informacji dla mediów, biznesu, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami, bądź są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy.


Stowarzyszenie Klon/Jawor


Stowarzyszenie Klon-Jawor logo
Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa.

Działania Stowarzyszenia Klon/Jawor polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich poprzez:
  • zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji o organizacjach i inicjatywach obywatelskich oraz działaniach im służących;
  • tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji;
  • wzmacnianie współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz z sektorami: administracji, biznesu i mediów;
  • inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.


Centrum Wolontariatu


Centrum Wolontariatu logo
Istotną częścią działalności Centrum Wolontariatu są szkolenia. Stanowią one element przygotowujący wolontariuszy do pracy oraz ułatwiają organizacjom i instytucjom współpracę z ochotnikami. Każde z Centrów Wolontariatu ma w swojej ofercie dwa podstawowe moduły szkoleniowe. Jeden zaadresowany do koordynatorów pracy wolontariuszy, drugi dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w charakterze wolontariusza.


Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych


Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych logo
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jest niezależną, apolityczną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Od 1993 roku wspiera społeczności lokalne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania obejmują następujące obszary: informacja, poradnictwo, szkolenia, integracja sektora pozarządowego, współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami sektora publicznego, współpraca międzynarodowa, działalność wydawnicza.
Liczba odwiedzin: 1124
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij