Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2020

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 roku”

29 marca 2021
Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w gminie Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2570) określono zasady wydatkowania części środków finansowych z budżetu gminy Bytów w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2020 roku.
Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku przeznaczono z budżetu gminy Bytów środki finansowe do kwoty 400.000 zł. Projekt był realizowany zgodnie z określonym harmonogramem.

Po wejściu w życie ww. uchwały, opublikowano w miejscowych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie informację o zasadach i trybie zgłaszania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz kryteriach podlegających weryfikacji przy ocenie zgłoszenia, określonych w uchwale Rady Miejskiej w Bytowie. 

W terminie określonym w harmonogramie realizacji, tj. do 30 czerwca 2019 r. wpłynęło 9 wniosków zgłoszenia do projektu realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję ds. weryfikacji. Wykaz zadań pozytywnie zweryfikowanych przedstawia tabela:
  1.  
  2.  
IMIĘ, NAZWISKO
WNIOSKODAWCY
 TYTUŁ ZADANIA
 
LOKALIZACJA ZADANIA KOSZT REALIZACJI ZADANIA
(brutto w zł)
1. Teresa Pranczk                           
Rzepnica
Budowa oświetlenia
w Rzepnicy
ul. Liliowa etap I
Rzepnica
ul. Liliowa - dz. nr 69/38
       
49.900
2. Jerzy Wyczk
Gostkowo
Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie Gostkowo - dz. nr 165/3 50.000
3. Paweł Dykier
Dąbie
Dąbie-Świątkowo - budowa oświetlenia Dąbie - dz. nr 55/48, 55/50
(ciąg pieszo-rowerowy),
Świątkowo -  dz. nr 38/5
50.000
4. Iwona Adamczyk
Bytów
 
Ławki z energią Bytów – park przy zbiegu ulic: Jana Pawła II, Kościelna, Podzamcze;
Trakt Młyński; park przy ul. Bauera
49.321
5. Aleksander Pradella
Bytów
Plac zabaw dla dzieci Bytów ul. Szarych Szeregów
Rodzinne Ogródki Działkowe, 
dz. nr 46/28 obręb 104                           
49.169
6. Aleksander Pradella
Bytów
Doświetlenie ul. Polnej
i doposażenie placu zabaw
Nad Borują
Bytów ul. Polna, dz. nr 82 obręb 105
Bytów ul. Nad Borują
dz. nr 68/1 obręb 104
50.000
7. Jan Treder
Pomysk Wielki
Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. Pomysk Wielki ul. Główna 28
dz. nr 136
49.995
8. Katarzyna Januszewska-Lisińska
Bytów                                   
Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw Bytów dz. nr 428/4,445,448 49.994
9. Andrzej Domeracki
Mądrzechowo
Budowa odcinka drogi
na ul. Jaworowej
w Mądrzechowie
Mądrzechowo
ul. Jaworowa
50.000
  Razem x x 448.379
 
Ogółem wartość zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła 448.379 zł.

Pozytywnie zweryfikowane zadania zostały poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych poinformowano mieszkańców Gminy o terminie i miejscach przeprowadzenia konsultacji oraz zasadach głosowania, poprzez publikacje na stronie internetowej Urzędu, w prasie lokalnej oraz plakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Głosowanie przeprowadzono w formie elektronicznej i w formie papierowej tj. głosowania bezpośredniego poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania do urny w nw. lokalach do głosowania:
 
SIEDZIBA LOKALU TERMIN GŁOSOWANIA GODZINY GŁOSOWANIA
Bytów
Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 (pok. nr 104)
9 - 20.09.2019 r.
(z wyłączeniem
soboty i niedzieli)
8.oo – 14.oo
Bytów
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Domańskiego 13
9.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Gostkowo
Szkoła Podstawowa
10.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Grzmiąca
Świetlica wiejska
11.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Stolem
ul. Podzamcze 34
12.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Derdowskiego 3
13.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Pomysk Wielki
Szkoła Podstawowa
16.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Mądrzechowo
Świetlica wiejska
17.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Ząbinowice
Świetlica wiejska
18.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gdańska 57
19.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
 
Głosowanie przeprowadziła komisja powołana zarządzeniem burmistrza Bytowa, w skład której weszło 3 radnych. Uprawnionych do głosowania było 24.375 mieszkańców gminy Bytów.
W głosowaniu wzięło udział 4.820 mieszkańców, co stanowi frekwencję w wysokości 19,8 %. Głosów ważnych oddano 4.817, a głosów nieważnych – 3.
W formie elektronicznej oddano 4.811 głosów, co stanowi 99,8 % oddanych głosów ogółem, a w formie papierowej oddano 9 głosów, co stanowi 0,2 % oddanych głosów ogółem.
 
Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 roku” przedstawiają się następująco:
 
Nr zadania Tytuł zadania Miejsce realizacji zadania Liczba głosów
1 Budowa oświetlenia w Rzepnicy
ul. Liliowa etap I
Rzepnica
ul. Liliowa  dz. nr 69/38     
1023
2 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie Gostkowo
dz. nr 165/3
1225
3 Dąbie-Świątkowo - budowa oświetlenia Dąbie - dz. nr 55/48, 55/50 (ciąg pieszo-rowerowy),
Świątkowo -  dz. nr 38/5
367
4 Ławki z energią (Bytów) Bytów – park przy zbiegu ulic: Jana Pawła II, Kościelna, Podzamcze;
Trakt Młyński;
park przy ul. Bauera
200
5 Plac zabaw dla dzieci
(Bytów)
Bytów ul. Szarych Szeregów
Rodzinne Ogródki Działkowe, 
dz. nr 46/28 obręb 104                           
322
6 Doświetlenie ul. Polnej
i doposażenie placu zabaw Nad Borują
Bytów ul. Polna, dz. nr 82 obręb 105,
Bytów ul. Nad Borują
dz. nr 68/1 obręb 104
210
7 Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. (Pomysk Wielki) Pomysk Wielki
ul. Główna 28
dz. nr 136
419
8 Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw Bytów
dz. nr 428/4,445,448
504
9 Budowa odcinka drogi
na ul. Jaworowej w Mądrzechowie
Mądrzechowo
ul. Jaworowa
547
 
Zgodnie z § 19 ust. 1 zasad przeprowadzania głosowania, do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę oddanych głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych tj. 400.000 zł, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.
 
Wobec powyższego, do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2020 roku przyjęto następujące zadania:
 
NR ZADANIA TYTUŁ ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA KOSZT REALIZACJI ZADANIA
(brutto w zł)
1. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie Gostkowo
dz. nr 165/3
50.000
2. Budowa oświetlenia w Rzepnicy, ul. Liliowa etap I Rzepnica, ul. Liliowa
dz. nr 69/38
49.900
3. Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie Mądrzechowo, ul. Jaworowa 50.000
4. Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw Bytów, dz. nr 428/4,445,448 49.994
5. Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż. (Pomysk Wielki) Pomysk Wielki, ul. Główna 28 dz. nr 136 49.995
6. Dąbie-Świątkowo - budowa oświetlenia Dąbie - dz. nr 55/48, 55/50
(ciąg pieszo- rowerowy),
Świątkowo - dz. nr 38/5
50.000
7. Plac zabaw dla dzieci (Bytów) Bytów, ul. Szarych Szeregów
Rodzinne Ogródki Działkowe,
dz. nr 46/28 obręb 104
49.169
8. Doświetlenie ul. Polnej i doposażenie placu zabaw Nad Borują Bytów, ul. Polna, dz. Nr 82 obręb 105,
Bytów, ul. Nad Borują dz. nr 68/1 obręb 104
50.000
RAZEM: 399.358
 
 
Realizacja tych zadań w ramach budżetu obywatelskiego została ujęta w budżecie gminy Bytów na 2020 rok, a ich wykonanie przedstawia załączona prezentacja.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 171
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij