Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Budżet obywatelski 2015


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wybierz kryteria fitrowania:
19 października 2016
Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy i współdecydują o dystrybucji części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy Bytów, poprzez zgłaszanie do realizacji zadań przez mieszkańców i uprawnione podmioty z gminy Bytów. Realizacja projektu ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy Bytów.

19 października 2016

INFORMACJA

W SPRAWIE STANU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 R.


19 października 2016

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Bytowa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku".
 


19 października 2016
Informacja Burmistrza Bytowa z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”.

19 października 2016

Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Bytowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”.


19 października 2016

Pozytywnie zweryfikowane zadania podlegają konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu 15 września 2014 r. ukończył 16 lat.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15 września do 30 września 2014 r., w formie głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w wyznaczonych przez Burmistrza Bytowa lokalach do głosowania.19 października 2016
Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Bytowa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia lokali do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku.”


19 października 2016

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów w okresie od 15 do 30 września 2014 r. oraz odrzuconych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 marca 2014r. znajduje się w załączniku.19 października 2016
Zarządzenie burmistrza o zmianie zarządzenia nr 101/2014 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku"

19 października 2016

Zarządzenie NR 101/2014 Burmistrza Bytowa z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”


1 | 2 Następna strona
Liczba odwiedzin: 8011
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij