Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Bytów

23 listopada 2021
Burmistrz Bytowa informuje, że z dniem 22 listopada 2021 r. ogłosił
I. Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu:
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  3. turystyki i krajoznawstwa,
  4. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  5. edukacji, oświaty i wychowania,
  6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  7. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Treść ogłoszenia
 
II. Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: animacja zajęć społeczno-kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Udorpiu w latach 2022-2023
Treść ogłoszenia
 
Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie (wybrać odpowiednie zadanie). Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z zakresu zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów.
 
Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert upływa 16 grudnia 2021 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 
Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia
 
Chętnych do udziału w konkursach oraz w pracach komisji serdecznie zapraszamy!
Ogłoszono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych. Szczegóły poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 272
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij