Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Kryteria ostrzeżeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zjawisko Stopień
zagrożenia
Kryteria
  1 2 3
Burze,
Burze z
gradem
X     Burze z opadami deszczu
20 mm możliwe opady deszczu do 40 mm w okresie trwania zjawisk burzowych
lub porywy wiatru
72 km/h tj. 20 m/s lub grad*
  X   Burze z opadami deszczu
30 mm < R ≤ 50 mm
możliwe opady deszczu do 60 mm w okresie trwania zjawisk burzowych
lub porywy wiatru
90 km/h tj. 25 m/s
    X Burze z opadami deszczu
R>50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych
lub porywy wiatru:
V>115 km/h
tj. >32 m/s
Intensywne
opady
deszczu
X     Wystąpienie opadów:
30 mm ≤ R < 50 mm
w czasie do 24 godz.
  X   Wystąpienie opadów:
50 mm ≤ R < 90 mm
w czasie do 24 godz.
    X Wystąpienie opadów:
R ≥ 90 mm
w czasie do 24 godz.
Intensywne
opady śniegu
X     Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie nie dłuższym niż
12 godzin
10 cm ≤ E < 15 cm
lub
Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie nie dłuższym niż
24 godziny
15 cm ≤ E ≤ 20 cm
  X   Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie nie dłuższym niż
24 godziny na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
20 cm < E ≤ 30 cm
lub
Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 50 cm w czasie nie dłuższym niż
24 godziny na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
20 cm < E ≤ 50 cm
    X Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie nie dłuższym niż
24 godziny na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
E>30 cm
lub
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie nie dłuższym niż
24 godziny na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
E>50 cm
Mgła
intensywnie
osadzająca
szadź
X     Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym 1) obszarze
50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
  X   Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym 1) obszarze,
ograniczająca widzialność
VV≤50 m
utrzymująca się przynajmniej 8 godzin
    - Nie stosuje się
Oblodzenie X     Spadek temperatury powietrza <0°C powodujący na przeważającym
obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem lub mokrego śniegu.
  -   Nie stosuje się
    - Nie stosuje się
Opady marznące X     Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z
gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż
12 godzin.
  X   Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w
zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie
dłużej niż 12 godzin
lub
Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu
z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu powyżej 12
godzin,
    X Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w
zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu
powyżej 12 godzin,
Opady śniegu X     Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do 10 cm
w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
5 cm≤E<10 cm
lub
Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm
w czasie nie dłuższym niż 24 godziny
10 cm≤E<15 cm
  -   Nie stosuje się
    - Nie stosuje się
Przymrozki X    
Zmiana temperatury powietrza na wysokości 2 m n.p.g. z dodatniej na
ujemną w okresie wegetacji na wiosnę, gdy zaistnieją łącznie
następujące warunki:
a) temperatura minimalna na wysokości 2 m n.p.g.
Tmin<0°C
b) średnia temperatura dobowa:
Ts>0°C
  X   Nie stosuje się
    X Nie stosuje się
Roztopy X    
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią,
powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące
warunki:
1) a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m
n.p.g.: T>0°C
b) temperatura średnia dobowa
Ts 5°C
c) bez opadów
d) na południu kraju brak wiatru fenowego
lub
2) a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m
npg.:
T>0°C
b)temperatura średnia dobowa
Ts 1,5°C
c) opady deszczu
R≤10 mm/24 godz.
  X  
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią, powodujący
topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:
T>0°C
b) temperatura średnia dobowa
Ts>1,5°C
c) opady deszczu
10 mm
    X
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią, powodujący
topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys
2 m n.p.g.:
T>0°C
b) temperatura średnia dobowa
Ts>1,5°C
c) opady deszczu
R>20 mm/24 godz.
Silna mgła X     Mgła na przeważającym 1) obszarze ograniczająca widzialność
50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
  X   Mgła na przeważającym 1) obszarze ograniczająca widzialność
VV≤50 m
utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
    - Nie stosuje się
Silny mróz X     -25°C≤Tmin≤-15°C
  X   -30°C
    X Tmin≤-30°C
Silny wiatr X     54 km/h tj.15 m/s lub w porywach
72 km/h tj. 20 m/s
  X   72 km/h tj. 20 m/s lub w porywach
90 km/h tj. 25 m/s
    X Vśr>90 km/h
tj. Vśr>25 m/s
lub w porywach
V>115 km/h
tj. V>32 m/s
Upał X     Tmax≥30°C
i
Tmin<18°C,
czas trwania zjawiska ≥2 dni
  X   30°C ≤Tmax≤34°C
i
Tmin≥18°C,
czas trwania zjawiska ≥2 dni
    X Tmax >34°C
i
Tmin≥18°C,
czas trwania zjawiska ≥2 dni
Zawieje/ Zamiecie śnieżne X     Zawieje/zamiecie śnieżne - na przeważającym 1) obszarze, gdy zaistnieją
łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa suchego śniegu
b) wiatr o prędkości
29 km/h≤Vśr≤40 km/h
tj. 8 m/s≤Vśr≤11 m /s
lub
w porywach 54 km/h tj. 15 m/sc) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
  X  
Zawieje/zamiecie śnieżne - na przeważającym1) obszarze, gdy zaistnieją
łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa z suchego śniegu
b) wiatr o prędkości
Vśr>40 km/h
tj. Vśr>11 m /s
lub
w porywach V>72 km/h
tj. V>20 m/s
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
    - Nie stosuje się
Wyjaśnienie skrótów użytych
w tabeli
Vśr - średnia prędkość wiatru (w treści Ostrzeżenia w km/h)
V - prędkość wiatru w porywach (w treści Ostrzeżenia w km/h)
VV - widzialność
R - suma opadów
E - przyrost grubości pokrywy śnieżnej
T - temperatura powietrza
Tmax - temperatura maksymalna
Tmin - temperatura minimalna
Ts - temperatura średnia dobowa
1) "na przeważającym obszarze " oznacza więcej niż 50% obszaru, dla którego przewiduje się wystąpienie zjawiska.

Zestawiła: T. Zawiślak
Obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 427
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij