Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Dowód osobisty


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Dowód osobisty
dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

W gminie Bytów wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania poniżej) można złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 w pokoju nr 107.

W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynność prawnych, w jej imieniu wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

Dowód osobisty jest ważny:
10 lat - dla osób w wieku od 12 lat,
5 lat - dla osób w wieku do 12 lat,
12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.
 
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 • po raz pierwszy
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym upływu terminu ważności dowodu
 • upływu terminu ważności dowodu
 • upływu terminu zawieszenia dowodu
 • utraty dowodu
 • zmiany wizerunku twarzy
 • uszkodzenia dowodu osobistego
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • kradzież tożsamości
 • wymiana dowodu bez odcisków palców
 • reklamacja
 • inny
W razie utraty dowodu osobistego należy:
 • niezwłocznie osobiście zgłosić ten fakt organowi dowolnej gminy, a przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zgłosić ten fakt również na Policji w przypadku kradzieży.
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Informacja o unieważnieniu dowodu jest przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych, do którego dostęp mają np. banki.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państwa.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności bankowych czy prawnych na podstawie tego dokumentu.

Jeżeli utraciłeś dowód osobisty i zgłosiłeś ten fakt w urzędzie gminy, a następnie go znalazłeś – Nie posługuj się nim! – Jest nieważny!

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1478
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij