Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków na modernizację źródła ciepła

3 kwiecień 2017
Zapraszamy mieszkańców gminy Bytów do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej.
Urząd Miejski w Bytowie przystępuje do udziału w konkursie o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze administracyjnym Gminy Bytów.

Do konkursu można zgłaszać zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii – kotłami na biomasę (wyłącznie na obszarach wiejskich), pompami ciepła,
- podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zadanie może być realizowane w budynkach mieszkalnych:
- jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
- wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
- wielorodzinnych, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków:
3 kwietnia 2017 r. –  28 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów; pokój 315; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej: www.bytow.com.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, pokój nr 315.

Kryteria wyboru uczestników:
Do projektu zakwalifikowane zostaną podmioty spełniające warunki zawarte w szczegółowych zasadach udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Bytów oraz trybie postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Bytów w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).

Złożenie wniosku i wyłonienie w drodze publicznego losowania, nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.
Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania przez gminę Bytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowalne:
Kosztami kwalifikowanymi są:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
•    kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym (tereny miejskie i wiejskie),
•    kotłów opalanych biomasą (tereny wiejskie),
•    pomp ciepła (tereny miejskie i wiejskie),
•    węzłów cieplnych z przyłączami;
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Wartość dofinansowania:
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dla Beneficjenta ostatecznego może wynieść do 35% kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.
Dodatkowa kwota dotacji ze środków Gminy Bytów stanowić będzie do 10 % kosztów kwalifikowanych zadania zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie obliczane jest procentowo od kwoty kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych przez mieszkańców na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Pozostała część kosztów do 100% przedsięwzięcia stanowi wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
•    kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
     - 5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
     - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
•    pompy ciepła:
     - 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
•    podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
     - 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
     - 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Wykonanie przedmiotowych instalacji i przedłożenie dokumentów rozliczeniowych musi odbyć się w terminie od 1 lipca 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela: Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15; pokój 315; pod numerem telefonu (59) 822 89 16 oraz e-mailowo: p.gliszczynski@bytow.com.pl.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 824
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonet

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij