Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 7,50 zł za 1 m3 zużytej wody;
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 30,00 zł za 1 m3 zużytej wody;
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 0,60 zł za 1 m3 zużytej wody.
Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  • zbierane w sposób selektywny, w zależności od pojemności pojemnika lub worka, w wysokości:
Wielkość pojemnika
(w litrach)
Opłata za odbiór odpadów
(zł/za jedno opróżnienie)
Opłata za odbiór odpadów
(zł/za jedno opróżnienie)
  Pojemnik Worek
60 3,00 9,00
120 6,00 18,00
240 12,00 36,00
360 18,00 54,00
1100 57,00 165,00
1500 78,00 225,00
 
  • gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w zależności od pojemności pojemnika lub worka, w wysokości:
Wielkość pojemnika
(w litrach)
Opłata za odbiór odpadów
(zł/za jedno opróżnienie)
Opłata za odbiór odpadów
(zł/za jedno opróżnienie)
  Pojemnik Worek
60 12,00 36,00
120 24,00 72,00
240 48,00 144,00
360 72,00 216,00
1100 228,00 660,00
1500 312,00 900,00

Domki letniskowe:
  • dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 169,00 zł
  • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyższa stawka opłaty wynosi 360,00 zł.
Ryczałtową stawkę opłaty należy wnosić bez wezwania, z góry do 15 września danego roku. W przypadku, gdy w danym roku obowiązek wnoszenia opłaty powstanie po ustalonym terminie płatności, opłata winna być uiszczona bez wezwania z dołu, do 31 grudnia danego roku.

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 4 stycznia 2021 r.
Liczba odwiedzin: 1293
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij