Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Program Moja Woda<br />
źródło:WFOŚiGW W gdańsku - powiększ

Ruszył Program MOJA WODA 2023

4 sierpnia 2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił od 03.08.2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2 000,00 zł. 

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:
  1. do zebrania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i nadziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2m3,
  3. do retencjonowana wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  5. do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków.
Dodatkowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych znaleźć można w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 
Wnioski można składać poprzez portal Beneficjenta WFOŚiGW w Gdańsku.

Beneficjenci inwestycje objęte dofinansowaniem muszą zrealizować do 30 czerwca 2024 roku.
 
Moja Woda to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/
https://wfos.gdansk.pl/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/

Kontakt: 58 743 18 31, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 2867
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij