Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Oferty inwestycyjne i przetargi

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Tytuł:Przetarg ustny ograniczony
Data wprowadzenia:2021-11-18
Termin składania ofert:2021-12-20
Treść:Na podstawie Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
 
BURMISTRZ MIASTA BYTOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY                 
 
W  przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych z nieruchomością zbywaną. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki Nr 55/62 i 579/5 obręb Dąbie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 20.12.2021 roku do godz. 14;00 (z dowodem wpłaty wadium). W przypadku współwłasności nieruchomości przyległej zgłoszenie uczestnictwa w przetargu składają wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości.
 
Lp Nr działki Powie-rzchnia  działki KW Położenie nierucho-mości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  Forma zbycia gruntu Cena wywoła-wcza Wadium w złotych
1 545/8 181 m2 SL1B/00027167/6 Dąbie nieruchomość
niezabudowana
Brak planu Własność 11.072,00 + VAT 1.000,00
 
Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bytowie ul. 1-go Maja 15 - sala Nr 101.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Bytów w Banku PEKAO S.A. Bytów Nr 64124037831111000040808675 (dokument przelewu  do okazania), w taki sposób aby w dniu 20 grudnia 2021 roku kwota wadium znajdowała się na koncie Gminy Bytów. Wadium zwraca się do 24.12.2021 r. z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego - wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 
Przeznaczenie nieruchomości
Poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytowie ul. 1-go Maja 15, pok. Nr 108 (tel. 59 822-89-09). Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz na stronie internetowej www.bytow.com.pl i www.bip.bytow.com.pl.
 
Burmistrz Miasta Bytowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Pliki:

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 35
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij