Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Taurogi

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Międzynarodowo o migracji w Bytowie

31 marca 2023
W dniach 23-26 marca 2023 r. odbyła się ostatnia wizyta studyjna, zrealizowana w ramach projektu pn. Międzynarodowo o migracji w samorządzie lokalnym, finansowana z Programu Europa dla Obywateli, działanie: Sieci miast.
W realizację projektu zaangażowane były następujące podmioty: gmina Bytów wraz z miastami partnerskimi: Frankenberg, Markaryd, Taurage; powiat bytowski z powiatami partnerskimi: Schmalkalden-Meiningen oraz Vorpommern-Rügen oraz Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol".

W ramach dotychczas zrealizowanych wizyt studyjnych osiągnięto założony cel projektu, którym jest wymiana doświadczeń w zakresie integracji imigrantów i uchodźców, wspieranie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, a także przeciwdziałanie stereotypom oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie migracji.

Tematem pierwszej wizyty, która odbyła się we wrześniu 2021 r. w Bytowie była historyczna wymiana doświadczeń migracyjnych partnerów projektu międzynarodowego. Już wówczas rozpoczęły się pierwsze rozmowy o rozwiązaniach poszczególnych partnerów w zakresie integracji imigrantów.

W czerwcu 2022 r. w szwedzkim Markaryd odbyła się druga wizyta, która dotyczyła wymiany doświadczeń nt. edukacji językowej  i wspierania imigrantów na rynku pracy.
Podczas trzeciej wizyty w październiku 2022 r. partnerzy spotkali się w Stralsundzie w powiecie Vorpommern-Rügen w Niemczech by poznać model zarządzania integracją oraz uczyć się rozwiązań w zakresie integracji poprzez kulturę i sport.

Ostatnia wizyta w Bytowie, zamykająca i podsumowująca projekt poświęcona była warunkom dobrej integracji  oraz zasadom i mechanizmom sieci współpracy. Tematem przewodnim wizyty były postawy otwarte i tolerancyjne, kontynuacja budowy sieci współpracy między partnerami oraz poznanie aktualnie wdrażanych modeli integracji imigrantów. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele wszystkich partnerów w projekcie. By poszerzyć grono uczestników projektu, niektóre jego wydarzenia były transmitowane online.

W ramach programu, uczestnicy odwiedzili trzy różne miejsca integracji uchodźców w Bytowie (Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie, Bibliotekę Miejską w Bytowie oraz Fundację Rozwoju Lokalnego„Parasol”), biorąc udział w pokazowych warsztatach integracyjnych, dedykowanych imigrantom. Dla uczniów szkół średnich z Bytowa i Miastka zorganizowano warsztaty z zakresu tolerancji i otwartych postaw, prowadzone przez gości z zagranicy.
25 marca odbyła się konferencja podsumowującą projekt, z udziałem prelegentów i panelistów. W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie na sali wystaw czasowych zaproszonych gości powitał burmistrz Bytowa Ryszard Sylka. Uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą historii projektu oraz wysłuchali wykładów dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Anny Chomiuk oraz bytowiaka prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego na temat integracji jako wyzwania społecznego.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne na temat warunków dobrej integracji, prowadzone przez migrantolożkę Martę Siciarek. Uczestnicy pierwszego panelu wypowiedzieli się na temat potencjału dla wzmacniania otwartości indywidualnej i systemowej. W drugiej dyskusji głos został oddany uczestnikom projektu, którzy podzielili się wrażeniami ze zrealizowanych wizyt, opowiadając o tym jak uczyli się skutecznie i partnersko współpracować.

Jednym z punktów programu była możliwość odwiedzenia miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców: w Tuchomiu i Bytowie.

Ze zgromadzonej i sporządzonej dokumentacji ze zrealizowanych wydarzeń zostanie przedłożony przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol raport/rekomendacji dla tematycznej sieci współpracy partnerów.

Liczba odwiedzin: 2641
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij