Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Infrastruktura społeczna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

5.1 Oświata i wychowanie

Na terenie miasta Bytów funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

 • Osiem publicznych szkół podstawowych i jedna filia, w tym dwie szkoły podstawowe wygasające
 • Dwa gimnazja
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Szkoły średnie:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Zespół Szkół Zawodowych
 • Niepubliczne Zaoczne Policealne Studium Zawodowe
 • Prywatny Ośrodek Nauki
 • Centrum Edukacji Komputerowej i Biurowej przy ZSE-R
 • Ośrodek doskonalenia Zawodowego
Młodzież zdobywa wykształcenie w licznych bytowskich placówkach oświatowych, a także w koszalińskich, słupskich i trójmiejskich ośrodkach akademickich

Przedszkola w gminie Bytów
 
L.p. Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów Budżet 2000 Etaty Nauczyc. Etaty Admin.
1. Przedszkole nr 1 w Bytowie 109 4 354.997 8,00 9,00
2. Przedszkole nr 2 w Bytowie 155 10 513.685 13,90 5,50
3. Przedszkole nr 3 w Bytowie 123 5 314.741 6,62 5,50
4. Przedszkole nr 4 w Bytowie 106 4 335.758 7,00 9,00
  Przedszkola Miejskie razem 493 23 1.519.181 35,52 29,00
5. Przedszkole w Gostkowie 38 2 94.255 2,00 1,00
6. Przedszkole w Niezabyszewie 40 2 85.746 2,13 0,00
7. Przedszkole w Pomysku Wlk. 30 2 98.550 3,00 1,00
  Przedszkola Gminne razem 108 6 278.551 7,13 2,00
  Przedszkola ogółem 601 29 1.797.732 42,65 31,00
8. Oddział w Ząbinowicach 8 1 46.512 1,00 0,00
9. Oddział w Udorpiu 10 1   1,00 0,00
10. Oddział w Gostkowie 22 1 32.515 1,00 0,00
11. Oddział w Rekowie 11 1 31.935 1,00 0,00
  Oddziały przedszkolne razem 51 4 110.962 4,00 0,00
  OGÓŁEM 652 33 1.908.694 46,65 31,00

Szkoły Podstawowe i Gimnazja na terenie gminy:
 
L.p. Placówka Liczba Dzieci Liczba Oddziałów Budżet 2000 Etaty Nauczyc. Etaty Admin.
1. Szkoła Podstawowa nr 1 467 18 1.193.925 27,61 0,00
2. Szkoła Podst. Nr 1 w OHP 42 2      
3. Szkoła Podstawowa nr 2 447 17 1.042.962 30,77 8,00
4. Szkoła Podstawowa nr 3 313 12 978.739 21,33 11,50
5. Szkoła Podstawowa nr 5 739 30 2.242.607 55,42 16,00
  SP w Mieście razem 2.008 79 5.458.233 135,13 35,50
6. Szkoła P. w Gostkowie 138 6 722.363 12,00 6,50
7. Szkoła P. w Niezabyszewie 94 6 520.520 8,93 5,50
8. Szkoła P. w Pomysku Wlk. 131 6 583.810 11,14 6,50
9. Szkoła P. w Rekowie 65 6 541.038 11,61 5,50
10. Szkoła P. w Udorpiu – filia 29 3   4,44 2,00
  SP w Gminie razem 457 27 2.367.731 48,12 26,00
  Szkoły Podstawowe razem 2.465 106 7.825.964 183,25 61,50
11. Gimnazjum nr 1 w Bytowie 528 20 1.075.057 34,45 14,00
12. Gimnazjum nr 2 w Bytowie 374 14 535.381 25,03 0,00
  Gimnazja razem 902 34 1.610.438 59,48 14,00
  Ogółem 3.367 140 9.436.402 242,73 75,50

Kadra pedagogiczna jednostek oświatowych gminy Bytów należy do mocnych stron procesu dydaktycznego. Większość kadry posada pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

W 2000 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych na terenie gminy Bytów. Najważniejsze z nich to:
Budowa „Nowej Szkoły”, wymiana okien s SP nr 5, adaptacja pomieszczeń szkoły w Gostkowie na potrzeby przedszkola.
Wartość zadania ogółem: 2.422.030 zł
 

5.2 Kultura

W Bytowie aktywnie działają animatorzy kultury, twórcy, zespoły artystyczne, chóralne i muzyczne. Przy Miejskim Domu Kultury w Bytowie działa od 1946 roku Kaszubski Zespół Pieśni i tańca „Bytów”., który daje średnio 60 koncertów rocznie; Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dziecięcy Zespół Taneczny „MIX”, TRIO wokalne oraz Klub Recytatorski – z którego wywodzi się znany polski aktor – Rafał Mohr.

Gmina Bytów to prężny ośrodek kultury ludowej i twórczych inicjatyw w wielu dziedzinach życia. Do stałych imprez, które trwale wpisały się w kalendarz spotkań artystyczno - sportowych należy zaliczyć:
 • Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku,
 • Koncerty Kameralne na Bytowskim Zamku,
 • Kaszubska Sobota na Zamku w Bytowie,
 • Ogólnopolski Bieg „Grochów”,
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru,
 • „Bytowska Watra”,
 • .„Dni Bytowa”,
 • Wielki Turniej Rycerski:Gryfa Pomorskiego”,
 • Biegi przełajowe o puchar Grand Prix,
 • Prezentacja Miast: Bytów -Kartuzy-Kościerzyna,
 • Kaszubski Turniej Szachowy,
 • Pielgrzymka Biegowa: Bytów- Częstochowa,
 • Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży.
W tym samym roku udało się zaprosić dwie największe polskie rozgłośnie radiowe wraz z ich sztandarowymi, ogólnopolskimi imprezami plenerowymi, tj. Radio RMF FM z „Inwazją Mocy” oraz I Program Polskiego Radia z festynem pn. „Lato z Radiem”.
 

5.3 Sport

Na terenie miasta i gminy Bytów działalnością sportową i rekreacyjną zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy którym działają sekcje, kluby i stowarzyszenia sportowe. Do najpopularniejszych dyscyplin należą: piłka nożna, kolarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, szachy i kulturystyka.
Najsłynniejszymi sportowcami Ziemi Bytowskiej są: Czesław Lang – kolarz, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r. oraz Wojciech Kałdowski – lekkoatleta (800 m), zdobył brązowy medal halowych mistrzostw Europy w sztokholmie w 1996 r.
Obok stałych imprez, w Bytowie odbywają się jednodniowe spotkania kulturalno -
sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 1997 i 1998 roku Czesław Lang poprowadził trasę Tour de Pologne przez Bytów. W 1999 r. odbyła się w Bytowie jedna z edycji wyścigu w kolarstwie górskim- Grand Prix MTB oraz została zorganizowana przez Klub „Baszta Bytów” kolejna edycja Pucharu Polski w kolarstwie szosowym.
 

5.4 Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna od 1 stycznia 1999 roku funkcjonuje w nowych warunkach organizacyjnych. Samorząd lokalny, obok Kas Chorych, stał się odpowiedzialny za lokalną politykę zdrowotną wobec mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które świadczą usługi w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego:
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w tym przychodnia lekarka i specjalistyczna, przychodnia stomatologiczna, laboratorium analityczne oraz szpital w Bytowie
 • Prywatne gabinety lekarskie
 • Cztery apteki
W powiecie bytowskim pracuje 88 lekarzy, co daje średnio 867 pacjentów na jednego z nich. Najlepiej sytuacja wygląda w Bytowie – 595 os./lekarza.
Jeżeli chodzi o stomatologów to jest ich 16, co daje średnio 4768 pacjentów na 1 z nich.
W Bytowie funkcjonuje 5 przychodni zdrowia. Do nich w Bytowie należy przychodnia Służby Medycyny Pracy i przychodnia rehabilitacyjna).
W Bytowie na 10000 ludności przypada blisko 98 łóżek szpitalnych.

Personel zatrudniony w służbie zdrowia
Stan na 31.12.1998 r.
 
wyszczególnienie Bytów Powiat Województwo
Lekarze 40 88 5.337
Lekarze dentyści 5 16 1.203
Pielęgniarki 160 348 10.937

Zadania ochrony zdrowia w gminie Bytów to m in.:
 • Poprawa stanu technicznego obiektów – szpitala, przychodni i ośrodków zdrowia,
 • Działania w zakresie pozyskania kadry lekarskiej, głównie lekarzy stomatologów,
 • Doposażenie w sprzęt medyczny,
 • Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
 

5.5 Pomoc społeczna

W ostatnich latach zauważa się wyraźne rozwarstwienie poziomu życia i narastanie problemów społecznych, Gwałtownie narasta proces pauperyzacji całych środowisk, zwłaszcza z terenów wiejskich, które stanowią część klientów pomocy społecznej. Bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność wychowawcza, alkoholizm objawiają się ubóstwem, a często skrajną nędzą. Przyczyny niepełnosprawności to choroby krążenia (36% wszystkich niepełnosprawnych), choroby reumatyczne – 16%, a wśród dzieci porażenie mózgowe oraz upośledzenie umysłowe i wynikające z nich samotność i wyizolowanie.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
Cechy charakterystyczne jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to dobre przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry, dobra baza techniczna w wystarczającej ilości i dobrym stanie technicznym.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie należy oczekiwać zmniejszenia obszaru działania pomocy społecznej ani zakresu świadczeń. Z jednej strony bezrobocie i bieda, z drugiej patologia społeczna oraz kalectwo i niedołężna starość to główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną.
 

5.6 Bezpieczeństwo publiczne

Za zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochronę przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska odpowiada Starosta Bytowski. Odpowiedzialność cząstkową ponoszą: Komendant Policji w Bytowie – za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli i Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie – ochronę przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Do istotnych zjawisk i tendencji rzutujących w sposób odczuwalny na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, należy zaliczyć:
 • utrzymanie się tendencji wzrostowych w zakresie zagrożenia przestępczością,
 • wzrost zagrożenia przestępstwami o charakterze kryminalnym,
 • wzrost rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych, bójek i pobić,
 • rosnący udział nieletnich sprawców czynów karalnych oraz postępująca brutalizacja ich działań przestępczych, w tym wysoki wskaźnik udziału nieletnich w rozbojach, kradzieżach rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych,
 • pojawienie się nowych kategorii przestępstw, w tym zamachów terrorystycznych, narkomani i związanej z tym przestępczości narkotykowej
 • wysoki poziom kradzieży pojazdów oraz kradzieży z włamaniem do pojazdów,
 • nieznaczny wzrost zagrożeń kradzieżą mienia oraz kradzieżami z włamaniem,
 • wzrost przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Pospolita przestępczość będzie nadal dominować w statystykach i wysiłek służb kryminalnych i prewencyjnych nakierowano na efektywne obniżenie skali tych zagrożeń.
Znacznie zintensyfikowano działania represyjne i profilaktyczne wobec dealerów narkotyków i osób uzależnionych. Wzrosła wykrywalność rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, bójek i pobić, przestępstw przeciwko mieniu, kradzieży pojazdów, mienia, włamań do pojazdów oraz zorganizowanych grup przestępczych.
 

5.7 Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie gminy Bytów stanowią znakomita bazę dla rozwoju społeczności lokalnej, gdyż skupiają najaktywniejszych obywateli lokalnego środowiska.
Rozeznanie przez nich problemów lokalnych, skuteczność w działaniu oraz duża wiarygodność powoduje włączenie się nowych obywateli do działania na rzecz własnej społeczności. Niezależne organizacje funkcjonujące na terenie gminy stanowią znakomity potencjał, którego nie można zmarnować. Działalność obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną. Poprzez osobisty udział i niekonwencjonalne metody działania, społecznicy zaspakajają różnorodne potrzeby obywateli, wskazując na najważniejsze z nich.

W zakresie kultury działają:
 • Fundacja „Kultura Łączy”
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział Bytów
 • Powiatowy Bytowski Związek Ludności
 • Stowarzyszenie Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego
 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Muzycznej w Bytowie
 • Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Bytowie
 • Związek Mniejszości Niemieckiej – Oddział Terenowy w Bytowie
W zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi działają:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – zarząd Miejski w Bytowie
 • Parafialny Oddział Akcji katolickiej przy Parafii św. Katarzyny
 • Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Bytowie
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Bytowie
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej – Oddział w Bytowie Parafia św. Katarzyny
 • Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Chalenge”
 • Bytowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Tęcza”
 • Polski Czerwony Krzyż
 • „Zespół Caritas” Parafii św. Katarzyny
Organizacje turystyczne działające na terenie gminy:
 • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Zawiszy Czarnego
 • Środowiskowy Hufiec Pracy 11-20 w Bytowie
Stowarzyszenia sportowe:
 • Liga Obrony Kraju
 • Karate Klub Bytów
 • Ludowy Zespół Sportowy „ORKAN”
 • Polski Związek Wędkarski – Okręg Słupsk – Koło w Bytowie
 • Ugoskie Towarzystwo Sportowe „SATORU”
 • Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA”
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „RADOŚĆ” w Bytowie
 • Ludowy Zespół Sportowy „ARKONIA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”
 • Bytowski Klub Szachowy
 • Gminny Szkolny Związek Sportowy
 • Klub Sportowy „MAGIC”
 • Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BASZTA”
Pozostałe organizacje pozarządowe:
 • Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów”
 • Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Kobiet
 • Stowarzyszenie Kupców Bytowskich
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
 • Bytowski Szczep ZHR "Strumień"
Liczba odwiedzin: 602
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij