Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

2 listopada 2023
Burmistrz Bytowa zaprasza mieszkańców lokalów mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa jakości powietrza.
Gmina Bytów na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza rozpoczęcie naboru w Programie w latach 2023-2025. Gmina Bytów, w imieniu swoich mieszkańców wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z wnioskiem o przyznanie środków. W momencie uzyskania pozytywnej oceny podpisana zostanie umowa pomiędzy gminą Bytów a mieszkańcem.

Deklaracje można składać w terminie do  30 listopada 2023 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój 315 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub elektronicznie na adres: w.wnuklipinska@bytow.com.pl.
Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowe informacje udziela: Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15; pokój 315; pod numerem telefonu (59) 822 89 16 oraz e-mailowo: w.wnuklipinska@bytow.com.pl.
 
W przypadku osób fizycznych wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na następujące źródła:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie, kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie:
a) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
b) zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
d) zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
e) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
f) dokumentacja (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i wymaganych ekspertyz). Trzy poziomy dofinansowania:
● wnioskodawca uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania (roczny dochód beneficjenta nie przekracza 135 000 zł)– do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 16 500,00 zł
● wnioskodawca uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)-  do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 27 500,00 zł
● wnioskodawca uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym) -  do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 41 000,00 zł

Wspólnoty Mieszkaniowe
● wspólnoty wnioskują o poziomu dofinansowania 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła, nie więcej niż 350 000 zł
● poziom dofinansowania 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 360 000 zł
● poziom dofinansowania 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
z uwzględnieniem pompy ciepła, nie więcej niż 375 000 zł
● wniosek termomodernizację bez wymiany źródła ciepła- 60 % nie więcej niż 150 000 złRozpoczęcie zadania przez mieszkańca może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
Zakończenie zadania przez mieszkańca (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Bytów dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/
https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie-2/

Deklaracja oraz szczegółowy program priorytetowy i wykaz kosztów kwalifikowanych do pobrania w załącznikach.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 2585
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij