Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Rusza gminny program wymiany pieców

24 stycznia 2020
Burmistrz Bytowa zaprasza do udziału w gminnym programie wymiany pieców, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła w trosce o czystsze powietrze.
W ramach Programu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na źródła ciepła zasilane gazem, olejem opałowym, biomasą (piece 5 klasy), podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompą ciepła  lub elektrycznymi źródłami ciepła u podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy Bytów.

Program z założenia będzie wieloletnim przedsięwzięciem wspierającym wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Bytów.
W bieżącym roku budżetowym na program przeznaczono kwotę 400.000,00 zł.

Gminny program likwidacji źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego będzie wspierał ograniczanie „niskiej emisji” na terenie gminy Bytów na lokalnych zasadach, zgodnie Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 października 2019r. Pomoc finansowa będzie udzielana w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji celowej wyniesie do 50 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych jednak nie więcej niż:
1) na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
  • 4.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 7.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek dwulokalowy,
  • 10.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek trzylokalowy,
  • 15.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek powyżej trzech lokali,
2) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • 12.500 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
  • 25.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,
3) na pompy ciepła:
  • 10.000,00 zł na jedno źródło ciepła,
4) na elektryczne urządzenia grzewcze:
  • 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Pełna dokumentacja programu likwidacji źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węgłowego na terenie gminy Bytów dostępna jest tutaj:

Zarządzenie nr 310/2019 Burmistrza Bytowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy oraz wzoru rozliczenia dofinansowania zadania związanego z liwkidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 310/2019 Burmistrza Bytowa z dnia 31 grudnia 2019 r. - wniosek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 310/2019 Burmistrza Bytowa z dnia 31 grudnia 2019 r. - wzór umowy

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zadań związanych z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów


Dokumentację można również uzyskać w Wydziale Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytowie - ul. 1-go Maja 17, 77-100 Bytów, pok. 2.

Wnioski można składać od 2 marca 2020 roku.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej będzie trwał w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Bytów.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 4172
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij