Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wydarzenia związane z wręczeniem odznaki

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Bytowie – 27 maja 2020 r.

2 czerwca 2020
Podczas obchodów XXX-lecia samorządu w gminie Bytów, jednym z ważniejszych wydarzeń było wręczenie Odznak Honorowych Gminy Bytów dla zasłużonych na rzecz gminy Bytów i lokalnej społeczności. Wręczenie odznak odbyło się na sesji Rady Miejskiej w Bytowie w dniu 27 maja 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie, Jan Treder wygłosił referat nawiązując do rocznicy pierwszych wyborów w Polsce: „Dokładnie dzisiaj 27 maja, obchodzimy 30 rocznicę pierwszych w Polsce wolnych i demokratycznych wyborów, wyborów samorządowych szczebla gminnego. Jak ważna to dla Nas rocznica, nikogo, a szczególnie samorządowców przekonywać nie trzeba. Jak trudna, z uwagi na obecną sytuację, chyba również. Planowane z dużym wyprzedzeniem uroczystości, mające uświetnić tę ważną dla Nas rocznicę, jak również 100-lecie przyłączenia Pomorza (Kaszub) w granice Polski, w czasie pandemii koronawirusa z dnia na dzień stawała się coraz bardziej niemożliwa do zorganizowania. Dlatego dzisiaj, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, wspólne świętowanie jest w ograniczonym wymiarze. …
Z powodu ograniczeń wynikających z konieczności dystansowania społecznego, nie odbędą się planowane wcześniej uroczystości. Jednak, najważniejsze w Polsce święto wolności i demokracji, szczególnie w czasie kryzysu dotykającego wszystkich Polaków, zasługuje, jak żadne inne i jak żadne wcześniej święto, na okazanie pamięci tym, którzy tą historię współtworzyli tu u Nas, w Gminie Bytów a już z nami ich nie ma.  …”
 
Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka podziękował wszystkim wyróżnionym Odznaką Honorową Gminy Bytów, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, krok po kroku, budowali i współtworzyli naszą małą Ojczyznę: „Dzisiaj mamy szczególną okazję, by podziękować samorządowcom, zwłaszcza, osobom, które stały na czele owych przemian, były liderami grup i niejako firmowały nowe pomysły, projekty lub przedsięwzięcia.
Panu Jerzemu Barzowskiemu i Stanisławowi Marmołowskiemu, burmistrzom Bytowa drugiej, trzeciej i czwartej kadencji. Ich rola i zasługi dla naszej Gminy są powszechnie znane, a ich aktywność społeczna zarówno w samorządzie gminnym, jak i w samorządach wyższych szczebli, trwa od początku – od roku 1990. …
Działalność społeczna w Polsce ciągle boryka się z wieloma problemami, zwłaszcza z małym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Daleko nam w tym względzie do wielu państw ościennych – nie koniecznie bogatszych. Cieszę się, że właśnie dzisiaj Rada Miejska postanowiła wyróżnić Honorową Odznaką Gminy Bytów społeczników, którzy wiele wnieśli w rozwój naszego samorządu zarówno wzorowo wykonując swoje obowiązki zawodowe jak i za ich działalność na niwie społecznej. (Lilianna Grosz, Lech Chrostowski, Ryszard Dykier).
Wśród wyróżnionych Honorową Odznaką Gminy Bytów są również dwie osoby z Winony, które swoją aktywnością przyczyniają się do rozwoju naszej małej Ojczyzny, Dzięki ich aktywności współpraca partnerska między naszymi miastami jest bardzo dobra, a nasi mieszkańcy, zwłaszcza młodzież, mogą uczestniczyć w wymianie partnerskiej pomiędzy Bytowem, a amerykańską Winoną. Również dzięki nim przez cały bieżący rok w Winonie obchodzona jest 100. rocznica powrotu Pomorza do Polski (Michelle Alexsander, Thomas Breza)”
oraz złożył życzenia:
„W roku jubileuszu 30.lecia Odrodzonej samorządności w Polsce, życzę Wam – drodzy mieszkańcy Gminy Bytów kolejnych, pomyślnych lat rozwoju, godnego życia w nowoczesnej i przyjaznej gminie, która coraz bardziej atrakcyjna przyciąga nowych mieszkańców, a nasze dzieci, które skończą swoją edukację poza Bytowem, będą chciały tutaj wracać, tutaj podejmować pracę i tutaj wychowywać swoje dzieci”.
 
Osoby, które zostały wyróżnione Odznaką Honorową Gminy Bytów:
  1. Jerzy Barzowski  – burmistrz Bytowa w latach 1998–2002, zastępca burmistrza w latach 1994–1998 i 2002–2006 zastępca burmistrza Bytowa, radny Rady Miejskiej w Bytowie w latach 1990-1994, 1994-1998, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego od 2007 do chwili obecnej,
  2. Lech Chrostowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w latach 1999 - 2016, Sekretarz Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 1998 r. - 2016 i od 2016 Honorowy członek OSP,
  3. Ryszard Dykier – Kierownik Zakładu Rolnego w Gostkowie, sołtys wsi Dąbie w latach 1999 - 2011,
  4. Lilianna Grosz – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi od 2005 r. do chwili obecnej, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w latach 2007-2010 i 2010-2013,
  5. Stanisław Marmołowski – Burmistrz Bytowa w latach 1994-1998 i w latach 2002-2006, radny Rady Miejskiej w Bytowie w latach 1994-1998, 2006-2010 i 2010-2014, radny Rady Powiaty Bytowskiego w latach 1998-2002 i 2014-2018.
Odznakę w imieniu Pana Ryszarda Dykiera odebrał syn Paweł Dykier.
 
Za pełną zaangażowania pracę dla społeczności bytowskiej oraz godne pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Bytowie od powstania samorządów w 1990 r. do chwili obecnej wyróżniono Stanisława Borzyszkowskiego.
 

Liczba odwiedzin: 263
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij