Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Kościuszki/ 2017

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Odbiór ulicy Kościuszki w Bytowie

20 października 2017
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 163027G - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Styp - Rekowskiego do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja”.
W piątek, 20 października 2017 r. komisja składająca się z przedstawicieli inwestora i przedstawicieli wykonawców dokonała odbioru końcowego inwestycji, zrealizowanej przez Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu (gm. Dziemiany). Inwestycję wykonano w terminie od 3 kwietnia do 13 października 2017 roku.
 
Realizacja projektu polegała na kompleksowej przebudowie drogi gminnej: ulicy Kościuszki w Bytowie, w tym skrzyżowania z ulicą Cichą oraz ciągów pieszych i rowerowych. Zakres zamierzenia objął: przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, dowiązanie nawierzchni sąsiedniej na zjeździe i dojściu, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem, regulację rzędnych nawierzchni, przebudowa i budowa urządzeń odwodnienia oraz wpustów i przykanalików oraz kanalizacji deszczowej. Na odcinku o długości 354 mb i szerokości jezdni od 5,5-8 m ponadto przebudowano sieci teletechniczną i wodociągową. Wzdłuż jezdni zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5-3 m oraz chodnik o szerokości 1,5- 2,8 m.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 502 509,00 zł, co stanowi 50% kwalifikowanej wartości zadania.  Środki finansowe przekazane przez Powiat Bytowski w ramach umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu wyniosły: 150 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł:  1 247 371,77 zł.

Dziękujemy Radzie i Zarządowi Powiatu Bytowskiego za podjętą współpracę w zakresie dofinansowania realizacji zadania, co pozwoliło uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz stanowi swoisty wkład w poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz instytucji publicznych  na terenie powiatu bytowskiego.

 

Liczba odwiedzin: 253
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij