Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Lokalny Program Rewitalizacji Bytowa


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wybierz kryteria fitrowania:
4 maj 2017
W dniach od 6 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa”.

21 luty 2017
Burmistrz Bytowa przypomina, iż w dniach od 21 lutego 2017r. do 7 marca 2017r. trwają konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa.


10 styczeń 2017
Dnia 29 grudnia 2016r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1374/201/16 uzgodnił zakres zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, które zostały wynegocjowane przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Miastami uprawnionymi do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

16 lipiec 2016
Burmistrz Bytowa serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji zewnętrznych związanych z obszarem „Miła” (tj. ulice: Gdańska, Słoneczna, Miła, Działkowa, Pogodna, Wery, Sikorskiego, Górna, Pochyła, 1–go Maja, Staszica, Mierosławskiego i Sychty) oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące omówienia dotychczasowych prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa.

30 marzec 2016
Ważnym etapem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa było badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy. Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat atrakcyjności obszaru „Miła”, występujących tam problemów, jej silnych i słabych stron oraz możliwych kierunków rozwoju.

22 grudzień 2015
Dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1325/101/15 zatwierdził listę obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


22 grudzień 2015
Rewitalizacja jest kompleksowym zaplanowanym procesem przemian społecznych, przestrzennych i gospodarczych, realizowany na obszarze dotkniętym zjawiskami kryzysowymi. Proces ten finalnie prowadzi do przywrócenie atrakcyjności tego obszaru dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracujących lub odwiedzających, z korzyścią dla całej społeczności miasta.

10 kwiecień 2015
Niniejszy raport z Delimitacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Bytowa stanowi podsumowanie I etapu planowania procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych miasta.

12 luty 2015
W związku z trwającym procesem opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Bytowa, zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego, jak i poza nim, odbywają się cykliczne spotkania warsztatowo – informacyjne, dotyczące tworzenia wspomnianego dokumentu, który w niedalekiej przyszłości będzie stanowił narzędzie do ubiegania się o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Liczba odwiedzin: 1889
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonet

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij
55