Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Usługi opiekuńcze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie starszej i niepełnosprawnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest tego pozbawiona lub najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, m.in.:
  • pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych,
  • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety i pomoc w spożywaniu posiłków,
  • zakup artykułów spożywczych  i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,
  • udzielanie niezbędnej pomocy w  załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
  • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczenia podopiecznego,
  • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
  • organizowanie spacerów, kontaktów z otoczeniem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie udziela powyższej pomocy na wniosek osoby zainteresowanej. Niezbędne jest wówczas zaświadczenie lekarskie o tym, że dana osoba ze względu na stan zdrowia potrzebuje pomocy innych osób. Wydawana następnie przez MOPS decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zawiera m.in. ilość godzin przyznanych usług i odpłatność za 1 godzinę usług.

Osoby, których dochód jest mniejszy od kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej mają przyznane bezpłatne usługi opiekuńcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik MOPS może na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze (np. gdy w rodzinie dwie osoby wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych).

100% odpłatności za usługę w 2021 r. wynosi:
  • 26,00 zł za 1 godzinę zegarową w mieście Bytów,
  • 26,00 zł za 1 godzinę zegarową w gminie Bytów.
 
Informacje szczegółowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
77 – 100 Bytów, ul. Miła 26a
tel.: 59 822 51 01
e-mail: mops-bytow@wp.pl

Centrum Integracji Społecznej
77– 100 Bytów, ul. Miła 26a
tel.: 59 822 26 16
e-mail: cisbytow@o2.pl
osoba do kontaktu: Ewa Predel
Liczba odwiedzin: 727
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij