Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Pomoc społeczna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

1. Pomoc finansowa bądź rzeczowa
Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania.
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie to świadczenia pieniężne (finansowe) i niepieniężne (rzeczowe):
  • pomoc finansowa – zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek stały, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
  • pomoc rzeczowa – bony towarowe, bony żywnościowe.
Świadczenia z pomocy społecznej udziela się na podstawie wywiadów środowiskowych sporządzanych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Jednym z powodów przyznania pomocy jest długotrwała choroba i niepełnosprawność. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
  • osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.
W przypadku przyznawania pomocy w zakresie dożywiania na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu’’ prawo do świadczeń przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % ustawowego kryterium, tj. kwoty 1051,50 zł;
  • osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 792 zł na osobę w rodzinie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

2. Pomoc żywnościowa
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego, tj. nie więcej niż 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie mogą otrzymać wsparcie w postaci pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014 – 2020.
Pracownicy socjalni MOPS kwalifikują osoby do pomocy żywnościowej i wydają osobom skierowania do otrzymania tej pomocy.

Informacje szczegółowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
77 – 100 Bytów, ul. Miła 26a
tel.: 59 822 51 01
e-mail: mops-bytow@wp.pl
 
Liczba odwiedzin: 752
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij