Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powiększ

Nabór wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III

14 stycznia 2022
Zarząd Powiatu Bytowskiego przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2022 r. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2022 r.:
  • obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B (likwidacja barier w urzędach administracji samorządu powiatowego lub gminnego, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  • obszar D (likwidacja barier transportowych):
a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
  • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.
Terminy naboru
Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski/wystąpienia* do siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Domańskiego 2, w przypadku obszaru B,C,D,F i G w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2022 roku (wersję papierową oraz elektroniczną).

Natomiast w przypadku obszaru A i E nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 listopada 2022 r. bezpośrednio do Pomorskiego Oddziału PFRON, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk. 
 
*wniosek – składają podmioty będące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego
*wystąpienie – składają podmioty niebędące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego
 
Szczegóły na temat programu oraz druk wniosku/wystąpienia dostępne są na stronie PFRON
zakładka: O funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic miedzy regionami III
 
Ponadto informacje nt. programu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bytowie (pokój 310) oraz pod numerem telefonu 59 822 80 04, mail: d.mielewczyk@powiatbytowski.pl (kontakt z Danutą Mielewczyk).

Liczba odwiedzin: 295
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij