Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Klauzula informacyjna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
w Urzędzie Miejskim w Bytowie
  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Bytów, reprezentowana przez Burmistrza Bytowa, siedziba Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail: urzad@bytow.com.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@bytow.com.pl.
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i mienia na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe - art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji gdy na podstawie odrębnych przepisów zapis monitoringu został zabezpieczony przez uprawnione do tego służby.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, w uzasadnionych przypadkach dostępu do nagrań, prawo do anonimizacji zarejestrowanego wizerunku, prawo do wniesienia sprzeciwu do Administratora.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Liczba odwiedzin: 328
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij