Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Dodatek energetyczny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Dodatek energetyczny – świadczenie pieniężne z budżetu państwa, które przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 1 maja br. do 30 kwietnia następnego roku ogłasza minister właściwy do spraw klimatu i środowiska w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska wysokość dodatku energetycznego od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł/miesiąc,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/miesiąc,
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/miesiąc.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 w pokoju Nr 110 lub w sekretariacie Urzędu w pokoju Nr 201.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 756
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij