Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2015

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Budżet obywatelski - głosowanie

19 października 2016

Pozytywnie zweryfikowane zadania podlegają konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu 15 września 2014 r. ukończył 16 lat.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15 września do 30 września 2014 r., w formie głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w wyznaczonych przez Burmistrza Bytowa lokalach do głosowania.

Głosowanie jest tajne. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o głosowaniu. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x" przy wybranym jednym zadaniu na karcie do głosowania. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, to głos jest nieważny.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2015 roku tj. 700.000 zł.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu gminy Bytów na rok 2015 przez Radę Miejską w Bytowie.

Zadania, na które będzie można głosować, to:

 • remont chodnika i montaż oświetlenia solarnego (4 sztuki) przy ul. Nad Borują (koszt 73,7 tys. zł),
 • budowa miejsc parkingowych przy ul. Pochyłej 3 (82,8 tys. zł),
 • modernizacja ulicy Sportowców w Mądrzechowie (99,6 tys. zł),
 • budowa i remont chodnika przy ul. Jeziornej w Bytowie (57 tys. zł),
 • budowa oświetlenia przy ul. Konwaliowej w Bytowie (41,7 tys. zł),
 • budowa oświetlenia przy ul. Piwonii w Bytowie (61 tys. zł),
 • zagospodarowanie sportowe i rekreacyjne terenów na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Bytowie – pomiędzy ul. Naruszewicza i Harcerską (95,5 tys. zł),
 • budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dąbiu (50 tys. zł),
 • budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i Szymanowskiego w Rzepnicy (55 tys. zł),
 • budowa drogi w Gostkowie (99,9 tys. zł),
 • przebudowa drogi w Niezabyszewie (96 tys. zł),
 • zagospodarowanie działki przy ul. Miłej w Bytowie (droga dojazdowa, miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do koszykówki, altany, ławy ze stołami, zieleń) – 100 tys. zł,
 • budowa odwodnienia boisk do siatkówki nad jeziorem Jeleń (26,2 tys. zł),
 • renowacja drogi przy ul. 1 Maja w Bytowie (91,7 tys. zł),
 • przebudowa ul. Armii Krajowej w Bytowie (99 tys. zł),
 • budowa drogi w Mądrzechowie (55,3 tys. zł).

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 371
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij