Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Bytów - Pomysk Wielki - Mała Wieś

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Będą konsultacje społeczne

22 czerwca 2017
Gmina Bytów złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Bytów – Mała Wieś w ramach projektu pn. „Zrównoważone edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych”.
Przebieg ścieżki prowadzi na znacznym odcinku z Bytowa do Pomyska Wielkiego trasą starego nasypu kolejowego (na mapie trasę oznaczono kolorem czerwonym).

W związku z tym, że ten odcinek trasy w ostatnich latach stał się niezwykle popularny wśród spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów istotną sprawą dla wielu z nich stała się technologia wykonania nawierzchni tej trasy. Projekt zakłada wykonanie około 2,5 m szerokości dywanika asfaltowego oraz przynajmniej półmetrowych poboczy z każdej strony wykonanych ze szutru.

Ponadto przewiduje się ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych do koniecznych przejazdów przez nasyp i dojazdów do posesji przy nasypie.

Wybrana technologia nawierzchni ułatwia komfort poruszania się rowerzystom, szczególnie tym, którzy korzystać z niej będą turystycznie z wykorzystaniem sieci ścieżek planowanych do realizacji w kierunku wschodnim naszego regionu.

Ścieżka o nawierzchni asfaltowej jest zdecydowanie łatwiejsza do utrzymania w dobrej jakości przez wiele lat, w odróżnieniu od nawierzchni szutrowej, którą należ y cyklicznie poprawiać.

Biorąc jednak pod uwagę głosy odmienne lub przeciwne dotyczące wyboru nawierzchni pragnę poinformować, że działając na podstawie upoważnienia jakie daje mi uchwała Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów, postanowiłem przeprowadzić w przedmiotowej sprawie konsultacje społeczne.

Zasady, tryb i termin konsultacji zostanie opublikowany w lokalnych mediach, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Jednocześnie zapewniam, że do czasu ogłoszenia wyników konsultacji społecznych nie będę podejmował rozstrzygających rozwiązań dotyczących technologii nawierzchni na projektowanej trasie ścieżki.
Burmistrz Bytowa
Ryszard Sylka

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 169
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij