Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zielone tło, biały domek, napis - powiększ

Złóż deklarację do 30 czerwca!

13 maja 2022
Przypominamy o ustawowym obowiązku złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Obowiązek ten dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego, jak i niemieszkalnego.

Deklaracje składać należy w nieprzekraczalnych terminach:
  • do 30 czerwca 2022 - w przypadku budynków istniejących,
  • w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw – w przypadku nowo powstałych budynków, lub wymiany źródeł ciepła w już istniejących budynkach.
Deklarację do CEEB można złożyć:
  • online poprzez portal www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. (Dla tej formy składania deklaracji, w celu uwierzytelniania konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.)
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Bytowie (Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska, ul. 1-go Maja 17 (pok. 1,2,4,5)). Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem: 59 822 89 37, 59 822 89 25, 59 822 89 28, 59 822 89 05.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ustanowiona została ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Za nieprzekazanie informacji w wymaganym terminie w/w ustawa przewiduje kary grzywny wymierzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Liczba odwiedzin: 220
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij