Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Zdrów jak ryba - koło zainteresowań


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Projekt pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wybierz kryteria fitrowania:
12 maja 2014
W Gimnazjum Nr 1 w Bytowie realizowany jest projekt „Zdrów jak ryba”. Głównym celem projektu jest uzmysłowienie młodym ludziom ogromnej roli jaką spełniają spożywane posiłki. W związku z tym w ramach projektu uczniowie wykonali album o witaminach uwzględniając zawartość ich w owocach, warzywach i innych produktach oraz rolę w organizmie i skutki niedoboru.


10 maja 2014
Podczas zajęć prowadzonych w ramach Koła zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska – Zdrów jak ryba, uczniowie wykonali prezentacje promujące zdrowy i aktywny tryb życia, niezależnie od wieku. Uczestnicy poznali zależności pomiędzy formami aktywności fizycznej, a dobrym zdrowiem i samopoczuciem człowieka. Zajęcia uświadomiły uczestnikom nieodzowną rolę sportu w życiu człowieka i zachęciły do odchodzenia od biernego trybu życia w kierunku podejmowania większego wysiłku fizycznego. Uczniowie w trakcie zajęć rozmawiali na temat zalet prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zagrożeń i następstw biernego trybu życia. Pozyskaną wiedzę przenieśli na samodzielnie wykonane prezentacje multimedialne.

5 maja 2014
Jedne z zajęć, prowadzonych w ramach projektu Zdrów jak ryba, zostały przeprowadzone w terenie – w sposób praktyczny. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym udali się do gospodarstwa rybackiego Pana Piotra Kwasigrocha w Grzmiącej. Tematem zajęć było przedstawienie uczestnikom projektu procesu hodowli i rozwoju pstrągów, zapoznanie ich z poszczególnymi etapami hodowania ryb czy zastosowania w tym celu specjalistycznych maszyn. Uczniowie dokonali analizy wpływu spożycia ryb na organizm człowieka. Ponadto uczniowie w czasie odbytej wycieczki poznali walory turystyczno – rekreacyjne Ziemi Bytowskiej.

3 maja 2014
Młodzież uczestnicząca w projekcie Zdrów jak ryba, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć, rozpowszechnia zalety prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez zaprezentowanie efektów swojej pracy w formie samodzielnie wykonanych ulotek. Publikacja materiałów edukacyjnych przyczyni się do promocji zdrowia, aktywności oraz podniesienia świadomości prozdrowotnej. Działanie pozwoli zaktywizować lokalną społeczność do działań prośrodowiskowych.


2 maja 2014
W Gimnazjum Nr 1 w Bytowie realizowany był projekt „Zdrów jak ryba”. Głównym celem projektu było uzmysłowienie młodym ludziom ogromnej roli jaką spełniają spożywane posiłki jak również ruch na świeżym powietrzu.


28 lutego 2014
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, została wybrana najkorzystniejsza oferta – złożona przez firmę SYSTEMY ze Słupska.

2 stycznia 2014
O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „ZDRÓW JAK RYBA – KOŁO ZAINTERESOWAŃ W ZAKRESIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA”


16 grudnia 2013
16 grudnia 2013 r. Burmistrz Bytowa – Ryszard Sylka podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Zdrów jak ryba – koło zainteresowań w zakresie zdrowego odżywiania i ochrony środowiska”, w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007 - 2013.

Liczba odwiedzin: 587
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij