Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2016

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zaproszenie do udziału w projekcie

3 marca 2016

Burmistrz Bytowa

zaprasza

do udziału w projekcie „Czyste powietrze Pomorza – gmina Bytów” dotyczącym modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Bytów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016), w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej.

Urząd Miejski w Bytowie planuje przygotować wniosek o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze administracyjnym Gminy Bytów.

 

Zadania konkursowe:

 • likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich:

- kotłami opalanymi biomasą, gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii – pompy ciepła,   

  kolektory słoneczne.

 • ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez:

- instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej    

  wody użytkowej.

 

Zadanie może dotyczyć źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych:

 • jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
 • wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 • wielorodzinnych, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. •  

Termin składania wniosków:

31 marca 2016 r. – 6 maja 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków: Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów; pokój 315; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej: www.bytow.com.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, pokój nr 315.


Kryteria wyboru uczestników:

Do projektu zakwalifikowane zostaną wszystkie podmioty spełniające warunki zawarte
w szczegółowych zasadach udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Bytów, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016).

W przypadku, gdy suma kosztów kwalifikowalnych wszystkich przyjętych wniosków przekroczy wartość 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100), w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, odbędzie się publiczne losowanie.

Złożenie wniosku i wyłonienie w drodze publicznego losowania, nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie przez Gminę Bytów umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Koszty kwalifikowalne:

Kosztami kwalifikowanymi będą:

a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

 • kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym (tereny miejskie i wiejskie),
 • kotłów opalanych biomasą (tereny wiejskie),
 • pomp ciepła (tereny miejskie i wiejskie),
 • kolektorów słonecznych (tereny miejskie i wiejskie),

b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

 

Wartość dofinansowania:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dla Beneficjenta ostatecznego może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

 • kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

    - 5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

    - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

 • pompy ciepła:

    – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

 • kolektory słoneczne:

- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,

- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Dodatkowa kwota dotacji ze środków Gminy Bytów stanowić będzie do 10 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Wkład własny mieszkańców gminy Bytów wyniesie co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Pozostałe wydatki niebędące kosztami kwalifikowanymi pokrywa Beneficjent ostateczny.

Wykonanie przedmiotowych instalacji i przedłożenie dokumentów rozliczeniowych musi odbyć się w terminie od 1 lipca 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15; pokój 315; pod numerem telefonu (59) 822 89 16 oraz e-mailowo: p.gliszczynski@bytow.com.pl.


Liczba odwiedzin: 496
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij