Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2018

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
{n_title2}

Wyniki publicznego losowania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018)

7 maja 2018
Informujemy, że w dniu 7 maja 2018 r. odbyło się publiczne losowanie w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Bytów w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018).
Przeprowadzenie losowania było konieczne z uwagi na to, że łączna kwota wnioskowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 437 037,13 zł, co oznacza, że suma kosztów kwalifikowalnych wszystkich złożonych wniosków przekroczyła maksymalną kwotę, o którą gmina Bytów może się ubiegać, tj. 300 000,00 zł.
 
W wyniku losowania: 65 wniosków o łącznej wartości 1 044 775,61 zł na kwotę wnioskowaną: 295 222,68 zł mieści się w limicie środków dofinansowania na jedną gminę, wobec czego zostaną uwzględnione w projekcie składanym przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Wylosowanie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania !
Następnym etapem kwalifikacji będzie podpisanie deklaracji potwierdzającej udział w projekcie przez wylosowanych Inwestorów.
Dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie koszty poniesione najwcześniej w lipcu 2018 r., tj. po rozstrzygnięciu konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przyznaniu dotacji dla Gminy Bytów oraz podpisaniu przez Inwestorów deklaracji udziału w projekcie.
 
Pozostałe wylosowane 31 wniosków zostało umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wylosowania. Wnioski z listy rezerwowej mają szansę udziału w projekcie, jeżeli w toku jego realizacji nastąpią rezygnacje Inwestorów, którzy w chwili obecnej po przeprowadzonym losowaniu kwalifikują się do projektu.

W załączniku poniżej wyniki losowania z dnia 07.05.2018 r., zawierające wykaz nieruchomości zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.
 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 189
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry



Nimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij