Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Oferty inwestycyjne i przetargi

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Tytuł:Wykaz nieruchomości - Bytów, Przy Lesie 29/3
Data wprowadzenia:2021-11-15
Treść:
    Bytów, dnia  15.11.2021 r.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 
Oznaczenie nieruchomości:
Miejscowość, ulica
Bytów, ul. Elizy Orzeszkowej
   
Nr działki i pow. m2 29/3 pow. 860 m² obręb 99
KW SL1B/00018598/0
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” w Bytowie uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/298/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 16 września 2009 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2009r., Nr 167, poz. 3213, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej
Termin zagospodarowania nieruchomości  
Cena nieruchomości 129.155,00 zł + VAT
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy  
Ograniczenia, służebności  
Terminy wnoszenia opłat  
Zasady aktualizacji opłat  
Informacje o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie Zbycie w przetargu ustnym nieograniczonym
na własność. Uchwała Nr XXXIV/268/2009
Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29.04.2009 r.  
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 15.11.2021 r. do 06.12.2021 r.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przy zbywaniu nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości osobie która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.
Powyższe osoby mogą w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 15.11.2021 r. do dnia 27.12.2021 r. złożyć wniosek o nabycie powyższej nieruchomości.
Pliki:

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 56
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij