Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wpis do ewidencji


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
Opłaty:
 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.
 2. Opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku, w Opłatomacie w budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie:
   
  Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15
  Bank PEKAO S.A. I O/Bytów
  Nr konta 34 12403783 1111 0000 4080 8633
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji - pok. 314, tel. 59 821 55 61

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Bytowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334)

Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc m.in.: pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wczasowe, ośrodki wypoczynkowe itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca lub rolnik jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy, rolnika i obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Należy zgłosić następujące zmiany:
 • zaprzestanie świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskanie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmiana działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmiana liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmiana nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
3. Nie dokonanie odpowiedniego wpisu stanowi naruszenie przepisów z art. 601 §4 KW, w myśl których świadczenie usług hotelarskich w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

4. Po złożeniu wniosku Przedsiębiorca otrzymuje pisemną informację potwierdzającą dokonanie wpisu.

5. Prowadzący działalność noclegową mają obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzach KT-1 lub KT-2.
 • KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych,
 • KT-2 dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.
Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok Częstotliwość Wpływ zgodnie z PBSSP Od
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2022 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2022
01.03.2022
01.04.2022
01.05.2022
01.06.2022
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022
01.01.2023
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2021 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia 2022 z danymi za rok 2021 01.01.2022

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 842
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij