Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Walory przyrodnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rzeka Słupia Skandynawski lądolód zadbał o to, by tereny gminy Bytów zaliczyć do pięknych i atrakcyjnych krajobrazów zachodnich Kaszub. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, lasy, pola i zagubione wśród nich osady - zachwycają nawet najbardziej wybrednych turystów.

Klimat w gminie Bytów jest stosunkowo chłodny, ze średnią opadów w ciągu roku wynoszącą około 700 mm, pokrywą śnieżną zalegającą do 75 dni i okresem wegetacyjnym trwającym w przybliżeniu 200 dni.

Lesistość gminy jest dość zróżnicowana - najmniejsza wokół Bytowa, a największa na południe od linii łączącej miejscowości Niezabyszewo, Sierzno i Ugoszcz (gmina Studzienice). Lasy są ostoją licznej i różnorodnej fauny. Oprócz dużych i okazałych zwierząt, takich jak jelenie, sarny, dziki lub żurawie, spotkać tu można wiele gatunków drobnych ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb, a także owadów i innych bezkręgowców.

Większość jezior na terenie gminy Bytów to zbiorniki wytopiskowe, które powstały w wyniku wytopienia się brył pozostałego lodu. Największym i zarazem najgłębszym zbiornikiem jest Jezioro Jeleń o powierzchni 79 ha i głębokości max. 32,2 m (jezioro leży w granicach miasta Bytowa). Kolejne jeziora to: Jez. Duża Boruja (66 ha, 10,3 m), Jez. Mądrzechowskie (52,5 ha, 4,8 m), Jez. Niezabyszewskie (45 ha, 5,3 m), Jez. Głęboczko (20,5 ha, 29,6 m), Jez. Pyszne (10 ha, 10,2 m) i Jez. Wiejskie (10 ha, 25,2 m).

Ze względu na przebiegającą przez gminę Bytów strefę wododziału, występuje tu również wiele bezodpływowych zagłębień, często głębokich i wypełnionych wodą lub torfem. Najcenniejszymi elementami środowiska przyrodniczego gminy Bytów są oligotroficzne jeziora lobeliowe i torfowiska kotłowe wraz z dystroficznymi oczkami wodnymi. Występują w nich gatunki reliktowe oraz ginące lub zagrożone wyginięciem. Jednym z głównych rejonów ich koncentracji jest Pojezierze Bytowskie, w tym okolice Rekowa, gdzie jest pięć takich jezior (Jez. Czarnik, Jez. Duża Boruja, Jez. Mała Boruja, Jez. Płoczyca, Jez. Rekowskie).

Fot. K. RolbieckiLiczba odwiedzin: 6108
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij