Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Turystyka i rekreacja


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

9.1. Baza turystyczna

Zachowane dziedzictwo kulturowe, bogata historia, unikatowe stanowiska archeologiczne, dobre położenie i skomunikowanie oraz wybitne walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, znaczny odsetek lasów i wód powierzchniowych stanowią dobre warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i lecznictwa klimatycznego oraz rekreacji. Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe wyznaczają temu obszarowi , jako jedną z podstawowych funkcji – turystykę.

Jeżeli chodzi jednak o bazę turystyczną, to trzeba stwierdzić, że w wielu przypadkach jest ona niedostateczna.
W gminie brakuje przede wszystkim tanich noclegowni, typu schroniska młodzieżowe itp. Nadal zbyt mało jest kąpielisk strzeżonych, campingów, a także galerii i podobnych obiektów szeroko rozumianej kultury.

Zadawalający jest rozwój agroturystyki Coraz większa rzesza rolników postanawia przejść na usługi agroturystyczne, widząc w tym alternatywne źródło dochodu.
Zwiększenie nakładów na turystykę stwarza duże możliwości rozwoju dla całej gminy. Rozwój bazy turystycznej może przyczynić się do zmniejszenia stopy bezrobocia, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, a także zwiększenia wpływów do budżetu gminy.
Z roku na rok poszerza się także baza turystyczna w powiecie. Obecnie na jego terenie funkcjonują 23 ośrodki wypoczynkowe, 7 moteli i hoteli, 35 gospodarstw agroturystycznych i 17 pół namiotowych i kampingów.

9.2. Szlaki i atrakcje turystyczne

Malownicze tereny położone na Pojezierzu Kaszubskim z wieloma bardzo czystymi jeziorami to właśnie okolice Bytowa. Miasto leży przy zbiegu dwóch dolin: rzeki Bytowy i potoku Boruja. W bezpośrednim sąsiedztwie Bytowa znajdują się cztery jeziora: Dąbie, Jeleń, Mądrzechowo i Rzepnica. Lobeliowe jezioro Jeleń – największe i najgłębsze jezioro w gminie, zostało objęte strefą ciszy, posiada najwyższą klasę czystości i jest zasobne w ryby, dlatego przyciąga miłośników kąpieli, sportów wodnych i wędkarzy. Lasy okolic Bytowa zajmują blisko 26.000 ha. Wszędzie tam, gdzie pozostały jeszcze rozległe kompleksy leśne, dominują lasy bukowe. Duże połacie leśne są magnesem dla wszystkich miłośników pieszych i rowerowych wycieczek oraz zbieraczy runa leśnego. Gmina Bytów jest krainą lasów i jezior, która leży w obszarze strefy chronionej Parku Krajobrazowego „Dolina Słupii”, zaś na terenie gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody:
 • „Gołębia Góra” – ok. 7 ha, rezerwat leśno-krajobrazowy środkowego biegu rzeki Słupi (200 letnie sosny pospolite, pojedyncze okazy sosny wejmutki),
 • „Jezioro Głęboczko” – rezerwat wodno-florystyczny, ochroną objęte jest jezioro lobeliowe z charakterystyczną roślinnością,
 • „Bukowa Góra nad Pysznem” – rezerwat leśny, w którym występują fragmenty drzewostanu bukowego z licznymi pomnikowymi okazami drzew,
 • „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim” – obszar lasu i wód, celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych porastające zbocza jarów i wąwozów.
Turystyczną atrakcyjność Ziemi Bytowskiej podnosi:
 • piękno krajobrazowe z największym wzniesieniem Pojezierza Bytowskiego – Górą Siemierzycką – 256 m.n.p.m.
 • liczne jeziora, w których 11 to unikatowe jeziora lebeliowe (ok. 8% ich ogólnej liczby w Polsce): Czarnik, Duża Boruja, Głęboczka, Gubisz, Jeleń, Lubienieckie, Mała Boruja, Płoczyca, Rekowskie, Stary Staw, Ząbinowskie,
 • szlak kajakowy rzeką Słupią,
 • szlak rowerowy z Miastka przez Bytów do Łeby pn. „Na kolejowym szlaku”, szlak liczy 160 km, na odcinku Miastko-Lębork wiedzie on nasypem kolejowym oraz drogami ciągnącymi się wzdłuż nasypu dawnej linii kolejowej Miastko – Bytów - Lębork, zaś odcinek Lębork - Łeba prowadzi drogami leśnymi i polnymi,
 • szlaki piesze:
  • niebieski – z Miastka przez Wojsk, Rekowo, Płotowo, Sierżno, Bytów,
  • Pomysk Wielki, Jasień do Smołdzina
  • żółty – przez Bytów, Gostkowo do Słupska i Ustki,
 • ścieżki przyrodnicze w okolicach Rekowa ukazujące piękno jezior lebeliowych i torfowisk kotłowych,
 • dla amatorów agroturystyki istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w gospodarstwach lub rozstawienia namiotu bądź kampingu w miejscowościach: Bytów, Rekowo i Pomysk Wielki oraz w OTW Jeleń.
Liczba odwiedzin: 974
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij