Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Teleopieka


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Teleopieka logo Rada Miejska w Bytowie stanowiskiem z dnia 11 września 2013 r. wyraziła aprobatę dla wprowadzenia w gminie Bytów usług elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, tzw. „Teleopieki”

            Usługa Teleopieki ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, głównie dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, schorowanych, zamieszkujących samotnie, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz osób, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, a wymagają opieki.

            W gminie Bytów usługę teleopieki świadczy Polskie Centrum Opieki sp. z o.o. w Gdyni utrzymuje w gminie Bytów dostęp do Centrum Operacyjno-Alarmowego z wykorzystaniem tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”.

            Wprowadzenie powyższych usług w gminie Bytów uzasadniają korzyści z usług Teleopieki, m.in. zmniejszenie poziomu stresu, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ogólna poprawa samopoczucia, zwiększenie poziomu niezależności oraz zmniejszenie poczucia bycia ciężarem dla innych osób, uwolnienie opiekunów od konieczności bycia w stałej gotowości.

            Osoby chcące korzystać z usług teleopieki ponoszą jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 12,50 zł oraz opłacają co miesiąc abonament w wysokości 8,70 zł.

            Gmina posiada jeszcze aparaty telefoniczne z zestawem głośnomówiącym i bezpośrednim przyciskiem alarmowym, które mogą być użyczone osobom chętnym, które zadeklarują chęć korzystania z usług teleopieki. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 59 822 20-11 lub 59 822 89-04.

 

Szczegółowy opis sposobu organizacji usługi

 1. Po odebraniu sygnału przez Centrum Operacyjno- Alarmowe, w sytuacji gdy można nawiązać kontakt głosowy z osobą wzywającą pomocy, decyzję odnośnie niezwłocznego wezwania pomocy podejmuje osoba wzywająca.
 2. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, Centrum Operacyjno- Alarmowe wzywa pierwszą osobę z listy osób do kontaktu, która posiada klucz do mieszkania osoby wzywającej i wraz z nią podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych.
 3. W przypadku, gdy kontakt z pierwszą osobą z listy osób do kontaktu okaże się niemożliwy, wzywana jest kolejna osoba z listy kontaktowej (maksymalnie pięcioosobowej). Wówczas ta osoba podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych przez Centrum Operacyjno- Alarmowe. Procedurę uznaje się za zakończoną, jeżeli zostanie wykonana jednorazowa próba nawiązania kontaktu do każdej z osób z listy kontaktowej i nie nastąpi nawiązanie kontaktu z żadną z nich.
 4. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, ani z żadną osobą z listy kontaktowej (w tym z osobą posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej) Centrum Operacyjna- Alarmowe wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz jednocześnie Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia natychmiastowego wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do lokalu osoby wzywającej, po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.
 5. Brak możliwości wejścia do lokalu po przybyciu Pogotowia Ratunkowego w sytuacji braku kontaktu z osobą wzywającą będzie skutkował siłowym otwarciem lokalu przy użyciu odpowiednio do tego powołanych służb w postaci Straży Pożarnej i/lub Policji.
 6. W przypadku, kiedy możliwy jest kontakt wyłącznie z osobą z listy kontaktowej, która nie posiada klucza do mieszkania osoby wzywającej, wspólnie z tą osobą podejmowana jest decyzja o ewentualnym wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i/lub Policji.
 7. Jeśli kontakt z osobą z listy kontaktowej posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej jest możliwy i osoba ta podejmie decyzję o wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, a jednocześnie zaznaczy, że nie będzie w stanie w ciągu kilku minut dotrzeć na miejsce wezwania alarmu, Centrum Operacyjno- Alarmowe podejmuje automatycznie decyzję o wezwaniu wraz z Pogotowiem Ratunkowym Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do mieszkania osoby wzywającej, niezwłocznie po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. w Gdyni zapewnia osobom objętym usługą:

 • całodobowy dyżur Centrum Operacyjno- Alarmowego i jego gotowość do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego” urządzenia abonenckiego,
 • automatyczną identyfikację przez Centrum Operacyjno- Alarmowe osoby wzywającej pomocy,
 • o ile to możliwe - ustalenie przyczyny użycia przycisku,
 • niezwłoczne, adekwatne do sytuacji wykonanie stosownych procedur zmierzających, w razie konieczności, do skutecznej interwencji,
 • telefoniczne nadzorowanie przebiegu od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/ służb,
 • telefoniczne udzielenie wsparcia psychicznego osobie wzywającej.


Liczba odwiedzin: 720
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij