Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 9,00 zł za 1 m3 zużytej wody;
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 36,00 zł za 1 m3 zużytej wody;
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 0,60 zł za 1 m3 zużytej wody.
Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  • zbierane w sposób selektywny, w zależności od pojemności pojemnika lub worka, w wysokości:
Wielkość pojemnika lub worka (w litrach) Opłata za jeden pojemnik lub worek
60 8,50
120 17,00
240 34,00
360 51,00
1100 156,00
1500 212,50
  • gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w zależności od pojemności pojemnika lub worka, w wysokości:
Wielkość pojemnika lub worka (w litrach) Opłata za jeden pojemnik lub worek
60 34,00
120 68,00
240 136,00
360 204,00
1100 624,00
1500 850,00
Domki letniskowe:
  • dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 191,90 zł
  • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyższa stawka opłaty wynosi 767,60 zł.
Ryczałtową stawkę opłaty należy wnosić bez wezwania, z góry do 15 września danego roku. W przypadku, gdy w danym roku obowiązek wnoszenia opłaty powstanie po ustalonym terminie płatności, opłata winna być uiszczona bez wezwania z dołu, do 31 grudnia danego roku.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 2224
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij