Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Sprawy bieżące


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wybierz kryteria fitrowania:
3 stycznia 2022
Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą od 3 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bytowie.


29 września 2021
Burmistrz Bytowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.


20 lipca 2021
Gmina Bytów informuje, iż w miesiącach lipiec/ sierpień/ wrzesień/ październik odbędzie się mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne zmieszane przez firmę odbierającą odpady.


28 czerwca 2021
Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.


20 maja 2021
Burmistrz Bytowa przypomina, że w 2021 roku obowiązek złożenia nowej deklaracji mają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy wyrazili pisemną zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


9 kwietnia 2021
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytów odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach lub w workach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.


29 marca 2021
Opracowanie wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.


29 marca 2021
Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu 03.04.2021 r. czynny będzie w godzinach od 9:00 do 12:00.


23 grudnia 2020
W 2021 roku obowiązek złożenia nowej deklaracji mają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy wyrazili pisemną zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


16 grudnia 2020
Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Bytowie od 4 stycznia 2021 r.


Liczba odwiedzin: 430
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij