Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Program Rządowy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Karta Dużej Rodziny logo
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r., poz. 1348 z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieci – niezależnie od osiąganego dochodu. Rodzice otrzymują KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór i ma wymiary 54 x 85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajdują się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo jest podana data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Kartę wydają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej. Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Zniżki, do których uprawnia ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która zaoferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki trzeba w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę.

Druk wniosku dostępny jest:
  • w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul.1-go Maja 15  w pokoju Nr 110.
  • do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY › Program rządowy.
Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono elektroniczne Karty Dużej Rodziny, a od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu troje i więcej dzieci bez względu na ich wiek.

         Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r., poz. 1348z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 99- t.j.).

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1704
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij