Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Prace dotyczące tworzenia rocznego programu współpracy na 2022 r.


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Bytów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu "Rocznego programu współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o zgłoszenie swoich propozycji i uwag do dnia 10 sierpnia 2021 r. na adres kultura@bytow.com.pl.

Kolejnym etapem tworzenia Rocznego programu współpracy na 2022 rok będzie analiza otrzymanych propozycji i opracowanie projektu w/w dokumentu. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/399/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Program ten dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce ,,dla mieszkańca-organizacje pozarządowe - roczny program współpracy” bądź poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 88
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij