Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2016

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Podpisano umowę

16 sierpnia 2016
W dniu 16 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Bytów w ramach konkursu: „Czyste powietrze Pomorza”, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – gmina Bytów”.

Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 872 760,00 zł. Przyznana dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku do kwoty 198.800,00 zł, co stanowi 22,78% kosztów kwalifikowalnych, natomiast wkład własny Gminy Bytów wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi nie więcej niż 87 276,00 zł.

Mieszkańcom gminy Bytów zakwalifikowanym do programu, zostanie przyznana dotacja na realizację zadania w łącznej wysokości 32,78% na:

- likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i na zastąpienie ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • kotłami opalanymi biomasą,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawiane źródła energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne;

- ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Obecnie trwa montaż urządzeń u mieszkańców objętych projektem, który zakończy się najpóźniej do 15.01.2017 r. Wypłata dotacji nastąpi po złożeniu przez Gminę Bytów końcowego rozliczenia, które nastąpi w terminie do 31.03.2017 r.

Realizacja programu „Czyste powietrze Pomorza” w pierwszej kolejności pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane działania ograniczające niską emisję poprzez likwidację istniejących pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami olejowymi, gazowymi lub na biomasę lub ograniczenie zużycia węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie w paleniu węgla oraz śmieci, a przez to zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery i będzie to istotny krok na drodze do poprawy stanu środowiska, a przy tym do ochrony zdrowia mieszkańców oraz wyrabiania nawyków ekologicznych. Poprawi się komfort użytkowania budynków oraz ulegną poprawie warunki zdrowotne użytkowników budynków i ich otoczenia.

W ramach projektu zostaną również przeprowadzone działania edukacyjne w postaci cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, które będą miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Bytów. Podczas spotkań będzie promowany program „Czyste powietrze Pomorza”, a także przedstawione korzyści dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia ludzkiego, wynikające ze stosowania paliw ekologicznych oraz odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkań zostanie zwrócona również szczególna uwaga na konieczność segregacji wszystkich śmieci ze względu na poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska wynikające ze złych nawyków spalania śmieci.

Informacje odnośnie konkursu „Czyste powietrze Pomorza” dostępna są na stronie internetowej: www.wfosigw.gda.pl w zakładce Konkursy.


Liczba odwiedzin: 547
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij