Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Plan gospodarki niskoemisyjnej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj


Wybierz kryteria fitrowania:
2 listopada 2015
Burmistrz Bytowa podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytów, wraz z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bytów oraz prognozą oddziaływania na środowisko

2 stycznia 2015
Co to jest niska emisja? Jej źródłem są głownie spaliny wyda­lane przez środki komunikacyjne (tzw. emisjakomunikacyjna), opalane węg­lem kotłownie indywidualne (przydomowe), a także kominy o wyso­koś­ci nieprzekraczającej 40 m znajdujące się głównie w obiektach komunalnych i użyteczności publicznej. Drogą do redukcji tych szkodliwych emisji jest rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz tzw. zielone technologie. Polskie wartości tej emisji znacznie przekraczają zalecane normy, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców tych miejsc, w których to występuje.


2 grudnia 2014
Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety dotyczącej ruchu prywatnych pojazdów samochodowych na obszarze gminy oraz ich parametrów eksploatacyjnych.

10 listopada 2014
Na podstawie zapytań ofertowych złożonych przez gminę Bytów został wybrany wykonawca do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytów”, którym została Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku.

10 listopada 2014
W poniedziałek, 10 listopada 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytów”, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Liczba odwiedzin: 663
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij