Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Odznaka Honorowa Gminy Bytów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr XIX Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w ustanowiła Odznakę Honorową Gminy Bytów, ustaliła jej wzór oraz zasady, tryb nadawania i sposób noszenia odznaki.

Odznaka Honorowa Gminy Bytów jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana:
1)    osobom fizycznym, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania,
2)    podmiotom nie będącym osobami fizycznymi niezależnie od siedziby,
które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla rozwoju gminy Bytów, a w szczególności:
-    za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego,
-    za zasługi w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, sztuki, sportu,
-    za zasługi w zakresie bezinteresownej działalności na rzecz innych mieszkańców potrzebujących pomocy,
-    za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności, przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
-    za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego,
-    za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów lub osiągnięć gminy Bytów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów mogą składać:
1)    przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie,
2)    komisja stała Rady Miejskiej w Bytowie,
3)    klub radnych Rady Miejskiej w Bytowie,
4)    burmistrz Bytowa,
5)    organy podmiotów nie będących osobami fizycznymi.
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Bytów, mogą występować z inicjatywą o nadanie Odznaki za pośrednictwem podmiotów wymienionych powyżej.

Zgodnie z regulaminem pracy, Komisja rozpatruje wniesione wnioski o nadanie Odznaki co najmniej dwa razy w roku w terminach:
-    I termin – rozpatrzenie wniosków złożonych do 30 kwietnia,
-    II termin – rozpatrzenie wniosków złożonych do 31 sierpnia.

Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 października 2016 r. powołała Komisję Odznaki Honorowej Gminy Bytów w następującym składzie:
1)    Przedstawiciele Rady Miejskiej w Bytowie:
a)    Jan Treder,
b)    Adam Mohr,
c)    Eugeniusz Wiatrowski.

2)    Przedstawiciele Burmistrza Bytowa:
a)    Joanna Piekarska,
b)    Zenon Smantek,
c)    Roman Zaborowski.

3)    Przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, gospodarczych lub kulturalnych gminy Bytów:
a)    Elżbieta Deręgowska,
b)    Lilianna Grosz,
c)    Lech Jastrząb.


Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w poniższych dokumentach:
1.    uchwała Nr XIX Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bytów, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i sposobu noszenia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2770),
2.    uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów,
3.    uchwała Nr 1/2017 Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bytów.
4.    uchwały Komisji o wyborze zastępcy przewodniczącego, i sekretarza.
5.    wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów dla osoby fizycznej.
6.    wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Bytów dla innych podmiotów niż osoba fizyczna.

 

Pliki do pobrania:

Wybierz kryteria fitrowania:
Liczba odwiedzin: 1125
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonet

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij
46