Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2016

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Niska emisja, zagrożenie dla zdrowia i życia

22 lutego 2017
Niska emisja to termin, który brzmi pozornie niewinnie. W rzeczywistości jest to duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i stanowi wielki problem dla polskich miast. Niestety jest ona powodowana przez ludzi nie mających świadomości konsekwencji swoich czynów, którzy paląc śmieci dla uzyskania doraźnych oszczędności niszczą zdrowie własne i innych. Na szczęście stopniowo już można mówić o coraz większej świadomości zagrożenia niską emisją, dzięki czemu walka z nią przynosi coraz lepsze rezultaty.
Przyspieszeniu procesu zmniejszenia niskiej emisji sprzyjają programy dotacyjne takie jak „Czyste powietrze Pomorza” ogłaszany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gmina Bytów biorąc udział w programie w 2016 r. poprzez realizację projektu „Czyste powietrze Pomorza – gmina Bytów” również bierze udział w tym procesie. Jest to nieodzowne, abyśmy wszyscy mogli żyć w czystym i zdrowym środowisku.

Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub biomasą, a także źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u.
W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – gmina Bytów”  zlikwidowano 27 pieców węglowych i 1 opalany koksem oraz zastąpiono je 8 kotłami opalanymi gazem ziemnym, 16 kotłami na biomasę, w tym 3 pompami ciepła oraz 2 instalacjami kolektorów słonecznych. Ograniczono zużycie węgla poprzez montaż 5 pomp ciepła oraz 7 instalacji kolektorów słonecznych. Zadaniem zostały objęte 33 budynki jednorodzinne oraz 5 lokali zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych.
W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję: pyłów ogólnych o 3,415 ton/rok, SO2 o 1,773 ton/rok, CO o 7,506 ton/rok, CO2 o 297,985 ton/rok, natomiast emisja równoważna została zredukowana o 15,224 ton/rok.

Na niską emisję składają się zanieczyszczenia pochodzące z procesu spalania węgla lub śmieci głównie w piecach domowych, kotłowniach lokalnych i paleniskach, emitowane są głównie przez kominy o niskiej wysokości czy paleniska, a także zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji samochodowej. Znaczenie ma wysokość źródła emisji, gdyż emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy i szkodzi najbardziej okolicznym mieszkańcom. Mogą to odczuć posiadacze niskich kominów (do 40 m wysokości), kiedy przy zmiennym wietrze dym i odór mogą być mocno odczuwalne, brudzić elewację domu czy wiszące pranie. Niska emisja ma zasięg lokalny, nawet w obrębie jednej dzielnicy. Niska emisja jednakże jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się do jej powstawania, ale całe społeczeństwo. Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia mogą przemieszczać się na tysiące kilometrów oraz utrzymywać się w atmosferze przez okres wielu lat, skażając wszystkie komponenty środowiska. Dlatego też ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest niezwykle ważnym krokiem, prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa.

Niska emisja oraz nadal niska świadomość …

Palenie liści, śmieci itp. w obrębie własnego ogródka również powoduje niską emisję, jednak nie stanowi to problemu dla wielu osób. Pomimo tego, że ten proceder jest niezgodny z prawem i można za niego otrzymać mandat to jednak wiele osób wciąż go praktykuje.
Palenie śmieci w myśl przepisów prawa jest dopuszczalne wyłącznie w specjalistycznych spalarniach lub współspalarniach.

Niestety palenie śmieci przez ludzi będzie nadal występować, natomiast jego ograniczenie będzie możliwe tylko wtedy, kiedy sami zaczniemy brać sprawy w swoje ręce i będziemy reagować na tego typu procedery.

Wiele osób nadal patrzy na proceder palenia śmieci z ekonomicznego punktu widzenia, traktując go jako sposób na pozbycie się odpadów bez konieczności płacenia za ich wywóz, natomiast niska emisja wydaje się pojęciem enigmatycznym i abstrakcyjnym.

Niestety sami jesteśmy często współwinni, gdyż przymykamy oko na takie działania, ponieważ cenimy sąsiedzką solidarność i dobre relacje ponad zdrowie własne i swoich najbliższych.  Palenie śmieci jest zjawiskiem powszechnym w okresie jesienno-zimowym. gdyż wiele osób traktuje to jako najtańszy sposób na ogrzanie domu, natomiast nie zdają sobie sprawy, że płacą inną, o wiele wyższą cenę: zdrowia własnego, swoich najbliższych i innych ludzi, którzy muszą żyć w zatrutym przez smog środowisku. Wiele osób nadal postrzega śmieci jako doskonały materiał opałowy, Polacy produkują około 10 mln ton odpadów rocznie.

Niska emisja – cichy zabójca

Tymczasem jednak unoszące się w powietrzu zapachy, wynikające z palenia śmieci, mogą przyprawić o mdłości. Palone są takie rzeczy jak: kolorowy papier, plastik, lakierowane drewno, guma, ubrania, wszelkiego rodzaju produkty syntetyczne czy tworzywa sztuczne.
Ze spalania tych materiałów wydobywają się trujące substancje, m.in. uszkadzające narządy wewnętrzne dioksyny, rakotwórczy benzopiren, dwutlenek węgla, tlenek siarki, kadm, cyjanowodór, metale ciężkie i wiele innych. Efektem tego procederu jest nieprzyjemny w zapachu, gryzący dym, którego wdychanie może przynieść konsekwencje nawet po wielu latach. Domowe piece nie maja odpowiednich filtrów, więc nie są przystosowane do spalania odpadów, a ponadto  powstaje też ryzyko zaczadzenia w wyniku zapchania się przewodów kominowych.

Toksyny powstające w wyniku niskiej emisji osiadają w glebie, na roślinach, pogarszają stan zieleni, powodują skażenie metalami ciężkimi oraz zakwaszenie gleb i wód oraz podtruwają ludzi i zwierzęta.

Co nam może grozić? W wyniku wdychania szkodliwych substancji może zostać zwiększone ryzyko zachorowania na raka, mogą zaistnieć choroby układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, astma, alergia. Problemy zdrowotne zazwyczaj ujawniają się po kilku lub kilkunastu latach przyjmowania takich niewielkich dawek chemikaliów.
Każdy człowiek racjonalnie myślący, chce oddychać świeżym powietrzem, a powszechna odpowiedź na pytanie, co jest w życiu najważniejsze, często jest taka, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie.
Praktyka jednak pokazuje, że ludzie dokonują dziwnych kalkulacji, licząc że osiągną korzyści poprzez oszczędzenie na wywozie śmieci i ogrzewaniu domu, jednak czy ma to sens, jeśli może w przyszłości kosztować najwyższą cenę: nasze zdrowie i życie ?         
 
Nie narażajmy siebie i innych na wdychanie trującego powietrza. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś emituje szkodliwe substancje, paląc śmieci. Niska emisja jest problemem, z którym w prosty sposób można walczyć – na własnym podwórku.

Opracowano na podstawie:
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/
http://www.lubichowo.pl/art,199,konkurs--%E2%80%9Eczyste-powietrze-pomorza---edycja-2016%E2%80%9D


Niniejszy materiał został opublikowany w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku. Za jego treść odpowiada Gmina Bytów. Poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Liczba odwiedzin: 373
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij